Profesional New Consult face înscrieri

Businessman in black and white business suit arranging wooden pieces with people drawings on the table with pure black background. Simple human resource concept.

În perioada urmãtoare va demara, în Buzău, cursul de Inspector Resurse Umane, curs acreditat de Ministerul Educaţiei .

Motivele pentru care vã recomandãm sã urmaţi cursul de Inspector Resurse Umane în cadrul Profesional New Consult sunt: condiţii moderne de studiu, materiale elaborate astfel încât sã transmitã complet informaţia, mijloace profesionale de prezentare a unui curs, toate acestea, împreunã cu formatori dedicaţi, ce doresc sã furnizeze informaţiile necesare pentru deprinderea abilitãţilor de Inspector HR sunt dovada unui curs de succes în Buzãu şi nu numai.

Cursul are ca tematicã : Revisal – aplicaţia informatizatã de evidenţã a salariaţilor, Codul Muncii, Legea Dialogului Social, Legea Şomajului, Legea Pensiilor, toate acestea îmbinate cu sesiuni de practicã ce cuprind Contractul Individual de Muncã, Fişa Postului, Informare, întocmire Act adiţional şi diferite tipuri de decizii, precum şi modalitatea de calcul şi întocmire a ştatului de salarii, de asemeenea toate fiind punctate corect cu aplicaţii practice şi exemple concrete.

Mai multe detalii despre cursul Inspector Resurse Umane pot fi obţinute accesând urmãtorul link : http://www.profesionalnewconsult.ro/management-si-cariera/inspector-resurse-umane/  sau  adresându-vã centrului de studii Profesional New Consult, Buzãu la urmãtoarele coordonate:

Telefon contact :  0765.190.000, 0784.045.025 sau puteţi remite un email la adresa : buzã[email protected].

Pentru ȋnscrierea la curs vã puteţi adresa centrului de studii şi formare profesionalã Profesional New Consult, situat ȋn Buzãu, Str. Broşteni, Bl. I 2, ap. 2, jud. Buzãu (lângã Penny Market). Alte cursuri organizate de Profesional New Consult în perioada urmãtoare sunt :

Curs Contabilitate; (http://www.profesionalnewconsult.ro/management-si-cariera/curs-contabilitate/)

Curs Responsabil de Mediu; (http://www.profesionalnewconsult.ro/management-si-cariera/responsabil-de-mediu/)

Curs Inspector Securitate şi Sãnãtate în Muncã; (http://www.profesionalnewconsult.ro/management-si-cariera/curs-inspector-ssm/)

Curs Arhivar (http://www.profesionalnewconsult.ro/management-si-cariera/curs-arhivar/)

Despre Cosmin ȘONTICĂ

Cosmin este editor-șef și conduce Reporter Buzoian de la deschiderea din 2015. Vine în presa online din zona educației, acolo unde activează ca profesor de limba și literatura română.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*