Anunțuri

A N U N Ț   P U B L I C

În conformitate cu dispoziţiile art. 198, alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privindCoduladministrativ, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 15 noiembrie 2019 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

  • Hotărârea nr. 326/15.11.2019 privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local, în condițiile O.G. nr. 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale;
  • Hotărârea nr. 330/15.11.2019 privind aprobarea de modificare a preţurilorşi tarifelor locale de producere, transport, distribuţieşi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău;
  • Hotărârea nr. 332/15.11.2019 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău;
  • Hotărârea nr. 333/15.11.2019 privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău(Str. „13 Decembrie”, Str. „Vasile Golea”,Intrării “Iazului”, Str. „Coloniilor”);
  • Hotărârea nr. 334/15.11.2019 pentru stabilirea tarifelor de acces pe proprietăţile Municipiului Buzău în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor electrice și de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele noi electrice și de comunicații electronice.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menţionate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

loading...

Redacția Reporter Buzoian

Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau WhatsApp.

Adaugă un comentariu

Click aici pentru a adăuga un comentariu

Statistici T5