Anunțuri

Anunț al Primăriei municipiului Râmnicu Sărat

ANUNT

           In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 28.02.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare nr.30/22.02.2023 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat, al contului de executie al bugetului de venituri proprii si subventii al Municipiului Rm.Sarat, al contului de executie de credite interne al Municipiului Rm.Sarat, respectiv al contului de executie al fondurilor nerambursabile al Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul IV al anului 2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

2. Proiect de hotarare nr.31/22.02.2023 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Unitatii Administrativ Teritoriale-Municipiul Rm.Sarat pentru anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

3. Proiect de hotarare nr.32/22.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Primariei Municipiului Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

4. Proiect de hotarare nr.33/22.02.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Primariei Municipiului Rm.Sarat pentru anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

5. Proiect de hotarare nr.34/22.02.2023 privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

6. Proiect de hotarare nr.35/22.02.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Rm.Sarat pentru anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

7. Proiect de hotarare nr.36/22.02.2023 privind   aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Politiei Locale Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

8. Proiect de hotarare nr.37/22.02.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Politiei Locale Rm.Sarat pentru anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

9. Proiect de hotarare nr.38/22.02.2023 privind aprobarea acordarii normei de hrana pe anul 2023 personalului din cadrul Politiei Locale Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

10. Proiect de hotarare nr.39/22.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

11. Proiect de hotarare nr.40/22.02.2023  privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat pentru anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

12. Proiect de hotarare nr.41/22.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Cultural « Florica Cristoforeanu » Rm.Sarat

– initiator – Cirjan Sorin-Valentin- Primar

13. Proiect de hotarare nr.42/22.02.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului Cultural « Florica Cristoforeanu » Rm.Sarat pentru anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

14. Proiect de hotarare nr.43/22.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Bibliotecii Municipale « Corneliu Coposu » Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

15. Proiect de hotarare nr.44/22.02.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Bibliotecii Municipale « Corneliu Coposu » Rm.Sarat pentru anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

16. Proiect de hotarare nr.45/22.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Municipal « Octavian Mosescu » Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

17. Proiect de hotarare nr.46/22.02.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Muzeul Municipal « Octavian Mosescu » Rm.Sarat pentru anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

18. Proiect de hotarare nr.47/22.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

19. Proiect de hotarare nr.48/22.02.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat pentru anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

20. Proiect de hotarare nr.49/22.02.2023 privind aprobarea conditiilor, criteriilor si procedura, precum si cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanti la activitatile sportive ale urmatoarelor ramuri sportive : „Fotbal amator si fotbal non amator”, ca disciplina sportiva pe echipe-Echipa de fotbal masculin care activeaza in Liga a III-a a Federatiei Romane de Fotbal (pentru perioada in care activeaza in aceasta liga), oina, tenis de masa, respectiv culturism si fitness din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat

– initiator –Predonescu Lucian- Consilier local

21. Proiect de hotarare nr.50/22.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat

– initiator –Predonescu Lucian- Consilier local

22. Proiect de hotarare nr.51/22.02.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat pentru anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

23. Proiect de hotarare nr.52/22.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

24. Proiect de hotarare nr.53/22.02.2023 privind  aprobarea organigramei si statului de functii ale Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat pentru anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

25. Proiect de hotarare nr.54/22.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

26. Proiect de hotarare nr.55/22.02.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

27. Proiect de hotarare nr.56/22.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

28. Proiect de hotarare nr.57/22.02.2023 privind  aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

29. Proiect de hotarare nr.58/22.02.2023 privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

30. Proiect de hotarare nr.59/22.02.2023 privind  aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

31. Proiect de hotarare nr.60/22.02.2023 privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat pe anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

32. Proiect de hotarare nr.61/22.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

33. Proiect de hotarare nr.62/22.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Municipiului Rm.Sarat- familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

34. Proiect de hotarare nr.63/22.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Politiei Locale Rm.Sarat – familia ocupationala „Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

35. Proiect de hotarare nr.64/22.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat– familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

36. Proiect de hotarare nr.65/22.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat – familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

37. Proiect de hotarare nr.66/22.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Centrului Cultural „Florica Cristoforeanu” Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

38. Proiect de hotarare nr.67/22.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Municipale „Corneliu Coposu” Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

39. Proiect de hotarare nr.68/22.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Municipal „Octavian Mosescu” Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

40. Proiect de hotarare nr.69/22.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat – familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

41. Proiect de hotarare nr.70/22.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat  potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

42. Proiect de hotarare nr.71/22.02.2023 privind aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de management pentru ocuparea functiei contractuale de conducere de manager (director) la Biblioteca Municipala “Corneliu Coposu” Ramnicu Sarat, aprobarea proiectului de management declarat castigator si a duratei pentru care se va incheia contractul de management

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

43. Proiect de hotarare nr.72/22.02.2023 privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului, la Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu” Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

44. Proiect de hotarare nr.73/22.02.2023 privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului, la Muzeul Municipal “Octavian Mosescu” Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

45. Proiect de hotarare nr.74/22.02.2023 privind reorganizarea echipei mobile constituita prin HCL nr.40/28.02.2019 privind constituirea si stabilirea componentei echipei mobile ce va asigura  interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

46. Proiect de hotarare nr.75/22.02.2023 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii  „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau-Etapa I”, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

47. Proiect de hotarare nr.76/22.02.2023 privind aprobarea instituirii unui drept de uz si servitute legala de trecere subterana si supraterana, cu titlu gratuit, pe terenul in suprafata totala masurata de 4.736 mp, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Intrarea Orizont nr.2, judetul Buzau, inscris in Cartea Funciara nr.32463 a localitatii Ramnicu Sarat, avand numar cadastral 32463, teren aferent obiectivului de investitie “Construire locuinte colective sociale S+P+3E, strada Intrarea Orizont nr.2, Cartier Alecu Bagdat, Municipiul Ramnicu Sarat, Judetul Buzau”, in favoarea ENGIE ROMANIA S.A si DISTRIGAZ SUD RETELE SRL, pe toata perioada de existenta a conductelor de gaze naturale si a bransamentelor necesare alimentarii cu gaze naturale din sistemul de distributie al gazelor naturale

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

48. Proiect de hotarare nr.77/22.02.2023 privind aprobarea efectuarii documentatiei cadastrale de repozitionare a suprafetei de 29 mp prin modificarea limitei de proprietate dintre imobilul inscris in CF nr.36206 Ramnicu Sarat, nr. cadastral 36206, proprietatea  MERIDIAN AGROIND SRL si imobilul inscris in CF nr.36379 Ramnicu Sarat, nr. cadastral 36379, proprietatea Municipiului Rm.Sarat, fara modificarea suprafetei totale a fiecarui imobil in parte

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

49. Proiect de hotarare nr.78/22.02.2023 privind initierea procedurii de inchiriere, prin atribuire directa, a suprafetei de 10,06 ha pasune (pajisti permanente) aflata in proprietatea privata a Municipiului Rm.Sarat

-initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

50. Proiect de hotarare nr.79/22.02.2023 privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, in ordinea de prioritate, si a listei de prioritati

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

51. Proiect de hotarare nr.80/22.02.2023 privind atribuirea de locuinte din fondul locativ apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 18.01.2023-20.02.2023;
  2. Informare privind Decizia nr.8/05.01.2023 emisa de Camera de Conturi Buzau, respectiv procesul-verbal de constatare nr.86023/08.12.2022;
  3. Raport de activitate al Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat pentru anul 2022;
  4. Raport privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali din Municipiul Rm.Sarat in semestrul II al anului 2022;
  5. Proces-verbal si hotarare sedinta AGA “ADI Buzau 2008” din data de 20.01.2023 si Proces-verbal si hotarari sedinta AGA “ADI Buzau 2008” din data de 20.01.2023;
  6. Bilant referitor la functionarea sistemului, supravegherea apei potabile si lucrarile realizate in anul 2022 –Sector Rm.Sarat, transmis cu adresa nr.3298/31.01.2023 de catre Compania de Apa S.A Buzau catre ADI “Buzau 2008” si transmis de catre aceasta catre UAT Municipiul Rm.Sarat cu adresa nr.7086/01.02.2023.

Publicăm astăzi 22.02.2023 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr.                          12061/22.02.2023.

Primar,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button