Anunțuri

ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activități nonprofit de interes general

  U.A.T. Municipiul Râmnicu Sărat invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: cultură,educație civică,social,protecția mediului, sport.

1.Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor pe anul 2022 este prevăzută de art.6, din Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activitățile nonprofit de interes general.

  1. Sursa de finanțare și valoare: bugetul local,150.000 lei.
  2. Durata proiectelor: până la data de 15 decembrie 2022.
  3. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte , conform temeiului legal- Legea 350/2005 art. 20, alin. (1) : 25 iulie 2022, ora 1600.
  4. Adresa la care se depun propunerile de proiect : Registratura Primariei Municipiului Râmnicu Sărat, strada Nicolae Balcescu nr.l

6.Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile,se pune la dispoziția celor interesați, prin intermediul site-ului instituției www.primariermsarat.ro și la sediul U.A.T.  Municipiul Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu nr.l.

7.Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare și selecție a proiectelor în perioada: 26 iulie-5 august 2022.       

                                                             Primar,

                                                            Cîrjan Sorin Valentin

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button