Știrile zilei

ANUNŢ ÎNCHIRIERE IMOBIL PRIN LICITAŢIE

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sãrat, cu sediul în Municipiul Râmnicu Sãrat, str. Armoniei, nr.58 bis, judeţul Buzãu, cod fiscal 2406901, Tel/Fax 0238563032, [email protected].

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Închirierea a 3 (trei) spaţii în suprafatã utilã totalã de 26,9 mp, aflate in incinta Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sãrat , cu nr. cadastral 36823 aparţinind domeniului public Municipiul Râmnicu Sãrat,  în care isi defãșoarã activitatea « Serviciul specializat pentru Gestionarea câinilor fãrã stãpân », conform HCL nr. 53/27.02.2014.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Se regasesc  în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

De la sediul instituției prin cerere scrisã si de pe site-ul instituţiei: https://adprmsarat.ro, la secţiunea Anunţuri-Transparenţã.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

 Secretariatul Administraţia Domeniului Public , str. Armoniei nr.58 bis , Râmnicu Sãrat , judeţul Buzãu intre orele 10:00-14:00 sau poate fi descãrcatã de pe site-ul instituţiei.:https://adprmsarat.ro, la secţiunea Anunţuri-Transparenţã.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

Gratuit.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

08.12.2022  ora 14:00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:

16.12.2022 ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:  

Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sãrat, str. Armoniei nr.58 bis , Municipiul Râmnicu Sãrat, judeţul Buzãu.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

19.12.2022 ora 10.00, sediul Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sãrat,, str. Armoniei nr.58 bis , Municipiul Râmnicu Sãrat,  judeţul Buzãu.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Buzãu, str.Arhitect Petre Antonescu,nr.4, Buzău, Județul  Buzău, cod postal 120187, nr. tel. 0238/717.960,e-mail [email protected] sau fax 0238/717.959.

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

24.11.2022.

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button