Anunțuri

Consiliul Județean Buzău | DISPOZIȚIE de ședință

DISPOZIŢIE   Nr. 279 privind convocarea Consiliului judeţean  în şedinţă extraordinară în data de 17 septembrie 2019

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art.134, 178 alin.(2), 179 alin. (2) lit. „b” și alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE :

          Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă extraordinară,
MARȚI, 17 SEPTEMBRIE 2019, ORA 1000.

                  (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din                              Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu un proiect de hotărâre pe ordinea de zi – Aprobarea promovării proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe – forma actualizată 2.

Art.2. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.3. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

         BUZĂU , 12 SEPTEMBRIE 2019

                         PREŞEDINTE,

                 PETRE-EMANOIL NEAGU

                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

                   MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

loading...

Cosmin Șontică

Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau WhatsApp. Vă mulțumim!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button