AdministrațieȘtirile zilei

Fricțiuni între „Casa Albă” și Consiliul Județean, pe tema demisiei lui Romanescu

Neînțelegerile privind eliberarea din funcție a vicepreședintelui CJ par să aibă fundamente juridice. Cele două instituții interpretează legea în mod diferit, de unde și disensiunile iscate recent pe marginea acestei situații.frictiuni
Din punctul de vedere transmis de Consiliul Județean reiese că proiectul de hotărâre privind revocarea lui Romanescu ca urmare a demisiei exprimate de acesta este perfect legal. De cealaltă parte, Prefectura recomandă adoptarea unei hotărâri prin care să se ia act de încetarea mandatului de vicepreşedinte înainte de termen ca urmare a demisiei, hotărâre care să fie adoptată indiferent de voinţa exprimată în vot a consilierilor.
„Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Judeţul Buzău, prin care ne solicită revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr 136 din data de 30.06.2015 privind eliberarea din funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a domnului Cristinel Romanescu; aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Buzău a formulat următorul punct de vedere:
      Din analiza adresei am constatat că şi Instituţia Prefectului Judetul Buzău ca temei legal pentru „Încetarea înainte de termen, a mandatului de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, în situaţia în care acesta este eliberat sau revocat din funcţie”, precizează aceleaşi prevederi legale invocate atât în proiectul de hotărâre cât şi în expunerea de motive, respectiv art.18, alin.(4) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali precum şi dispoziţiile art.101, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. Până aici este evident că poziţiile celor două instituţii sunt identice,   însă mai departe constatăm că Instituţia Prefectului în analiza Hotărârii Consiliului Judeţean abordează obiectul hotărârii într-o manieră ajuridică. Se speculează pe seama noţiunii de demisie şi se inventează instituţii noi.
          Astfel se sugerează Consiliului Judeţean o conduită, respectiv promovarea unei hotărâri prin care să luăm act de încetarea mandatului de vicepreşedinte înainte de termen ca urmare a demisiei, hotărâre care să fie adoptată indiferent de voinţa exprimată în vot a consilierilor. Dincolo de fractura logică a acestei aserţiuni: cum să adopte un organ deliberativ o hotărâre dincolo de voinţa aleşilor? Trebuie să remarcăm absenţa totală a întemeierii în drept a acestei propuneri.
          În acest context, trebuie să facem următoarele precizări de natură juridică: alegerea aleşilor locali, exercitarea mandatului acestora precum şi condiţiile în care încetează la termen sau nu, sunt aspecte reglementate strict de lege. Este un tărâm în care instituţiile au obligaţia de a aplica cu stricteţe prevederile legale incidente în materie, respectiv Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, fără posibilitatea de a inventa proceduri, norme sau reguli care derogă de la cadrul legal mai sus menţionat.
          Din această perspectivă, precizăm că suntem în situaţia eliberării din funcţie a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, indiferent din ce motiv, situaţie reglementată, aşa cum a comunicat şi Instituţia Prefectului, de art.18, alin. (4) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali precum şi de Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale.
Ca o concluzie a celor arătate mai sus considerăm că proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean este legal din toate punctele de vedere.
          În ceea ce priveşte punctul II al adresei în care se susţine că respingerea unui proiect de hotărâre nu trebuie să se concretizeze într-o hotărâre de sine stătătoare, considerăm că şi această opinie nu are fundament legal. Aşa cum arată şi Instituţia Prefectului emiterea unei hotărâri de respingere a unui proiect de hotărâre nu este reglementată în mod direct. Ceea ce uită să precizeze instituţia este că art. 115, alin. (1), pct. „c” din Legea nr. 215/2001 arată că în exercitarea atribuţiilor sale Consiliul emite hotărâri fără să distingă între cele de aprobare sau de respingere a unui proiect. Considerăm că activitatea deliberativului trebuie în mod obligatoriu să se concretizeze în acte indiferent de rezultatul votului.
          Apreciem de asemenea, că o hotărâre de respingere, pe lângă faptul că exprimă manifestarea de voinţă a aleşilor locali, asigură şi exercitarea dreptului constituţional de liber acces la justiţie a celor interesaţi.
          În condiţiile existenţei unei hotărâri de respingere se dă posibilitatea oricărei persoane interesate să facă uz de dreptul prevăzut de Legea nr. 554/2001 privind contenciosul administrativ, acela de a ataca la instanţa competentă actul administrativ care este susceptibil de a-i vătăma interesele.
          Faţă de cele arătate apreciem că Hotărârile Consiliului Judeţean Buzău sunt în strictă concordanţă cu prevederile legale şi nu sunt motive pentru a propune revocarea lor.” se arată în documentul transmis de Consiliul Județean.

loading...

Cosmin Șontică

Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau WhatsApp. Vă mulțumim!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
error: