BUZĂUL MEU DRAGȘtirile zilei

Gradele beției, explicate în „Jurnalul de Șciințe” de acum 155 de ani. De la „ciacâr” la „beat mort”

Băutura e aproape universală. Cam orice cultură din lume are băutură, iar consumul de alcool apare încă din cele mai vechi timpuri. Pentru vechii egipteni, beția era vehiculul transei mistice, în timp ce pentru vikingi era sursa poeziei. 

În cele mai multe cazuri, băutura e bucurie: sărbătorirea unei persoane sau a unui eveniment, o ieșire cu prietenii, un ritual, încununarea unei mese bune. La un pahar se fac și se desfac afaceri, se pun la cale guverne, se pun la cale răzbunări sau reconcilieri.

Toate bune și frumoase, până la efectele devastatoare pe care le poate avea alcoolul asupra organismului uman. În ultimele secole, știința a încercat să explice care sunt beneficiile consumului de alcool, dar mai ales cu ce afecțiuni se poate alege omul în cazul consumului excesiv.

În 1865, revista „Natura. Jurnal de Sciințe” încerca să explice gradele beției, adică stările prin care trece individul din momentul în care a dus pentru prima oară paharul la gură și până în momentul în care a zis „Stop”. Gradele beției, așa cum erau ele văzute de medicina anului 1865, sunt prezentate într-o manieră empirică, dar cu multă elocvență și, pe alocuri, cu umor.

Era abia începutul perioadei limbii române moderne și trecuseră două decenii de la înlocuirea alfabetului chirilic cu cel latin. Iată cum începe articolul din revista de știință, care eșalonează stadiile beției pe o scară de la 1 la 11, trecând prin stări precum „ciacâr”, „înțepat”, „beat stupid” sau chiar „beat mort”:

„Vinul, precum tóte bèuturile spirtuóse in general sunt salutarii omului, de vor fi luate la timp şi měsurat, din contra sunt vätemätóre, ba chiar primejdióse şi fatale de vor fi luate ne měsurat şi fără timp.

Monitorul vinicol din França raporta in privinţa acésta că: diversele grade de influinta beuturei asupra omului sunt in numer de 11, şi pot fi representate printr’o pyramidă avênd o facià ascendentă şi alta descendentă precum se vede:

  1. Înainte de a mânca
  2. Vesel cu chef
  3. Exaltat
  4. Înțepat
  5. Prea înțepat
  6. Ciacâr
  7. Prea ciacâr
  8. Beat
  9. Prea beat
  10. Beat stupid
  11. Beat mort

Potrivit jurnalului, primul grad este pus în relație directă cu starea omului imediat după ce a mâncat. Autorul descrie aceasta stare ca fiind una „fórte tristă”, deoarece corpul și spiritul sunt grele și cad „într’o moliciune” oarecum maladivă:

1. Inainte d’a mânca. – Astă stare urmand indată dupó mâncare este fórte tristă. Spiritul și corpul sunt grele, şi cad intr’o moliciune óre cum maladiva.

Distracția abia acum începe. După câteva pahare, „începe a sui pyramida d’un grad”

2. Vesel cu chef. După câte-va pahare incepe a sui pyramida d’un grad. Atunci omul este dispus a vorbi, încércă un fel de fericire şi place a face planuri frumose. Dacă se opresc acolo este bine, omul are un somn lin.

3. Exaltat. Dacă bea mai mult se sue – încă c’un grad, atunci îi place să vorbéscă mai mult, şi face bägări de séma fine şi cu órecare adressă. Este aurora näscêndă, anunţând complecta desvoltare a inaltelor facultăţi intellectuale.

4. Intepat. Când ajunge la acest nou grad simte mai mult foc şi culóre în ideile salle; Își permite glumea hasardate, dar bine zise, asta după opinia sa personală.

5. Prea infepat. La gradul acesta are conversatia prea imaginară și eloquența prea înfocată

6. Ciacar. Ajuns în vêrful pyramidei incepe a se simţi ameţit; gesturile sunt violente și epithetele de care se servă prea exagerate. Argumentéză mult, dar raționéză puțin; cuvintele sunt mult scurtate și ideile întunecate.

7. Prea ciacár. În punctul acesta, când înce pe a descinde pyramida fatală, simte că are mare disposiție la muzica vocală, şi şi pune tóte silintele spre a înveseli pe amici sei c’un cântec óre care şi chiar cu mai multe. Simte assemenea trebuinţă d’a pronuncia un discurs sau d’a se preumbla pe ulite; individul este mândru ca un păun, îndrasnet ca un leu şi amorezat ca un porumbel.

8. Beat. In starea de beţie curat individul se face gilcevitor, dar d’o bunătate stupidă şi simțitor in fund; Îi place să stringă de mână… şi să dea pumni, limba devine grósă şi gura cleiósă.

9. Prea beat. În gradul acesta cantă să se pară că n’a mâncat; vede tóte obiectele induoite, equilibru fiind cu totul rupt cade d’ici până colo ca o barcă bătută de furtună şi nu scóte de cât interjectii nelegate.

10. Beat stupid. Acum a mers mai departe capul ‘i e greu asemenea şi stomacul, ochi fixaţi şi vineti, nu mai póte umbla, nici vorbi şi pare că n’ar mai fi p’asta lume.

11. Beat mort. Aici a ajuns la basa pyramidei, in este resărirea sórelui (se intellege sóarele beției). Individul cade intr’un somn apoplectic in care nu mai devine mai eloquent şi mai pucin logic, şi nu mai viséză decât fantasmagorii şi lucruri diavolesci. permite glume cam hasardate, dar bine dise dupó Omul in starea acesta este cu totul degradat şi  mult mal inferior unei brute.

(Cosmin Șontică)


Sursa fotografiei: Educație medicală: GRADELE BEȚIEI / 8 octombrie 1865, ultima pagină din săptămânalul
Natura. Jurnal de Sciințe. An VI, No. 37. *Campania ”Instrucția și Educația”. (https://www.facebook.com/ReclameVechiRomanestiOldRomanianAds)

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button