Anunțuri

Hotărâre a Primăriei Buzău, privind populația din Poștă

MUNICIPIUL BUZĂU

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂREA NR. 9/07.05.2020

privind luarea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS Covid-19

Având în vedere:

-referatul Compartimentului de Protecție Civilă și Situații de Urgență nr. 48433/06.05.2020;

-prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-HG 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

– Ordinul Secretarului de Stat, Șef al DSU, Dr. Raed Arafat, nr. 76066/04.05.2020, privind instituirea carantinei intr-o zonă din cartierul Poștă din Municipiul Buzău.

-prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul capitolului III, art. 10 și 11din Regulamentul privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, aprobat prin Dispoziția nr. 282/13.04.2020 a Primarului Municipiului Buzău,

Comitetul Local pentru situații de urgență al Municipiului Buzău

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă achiziționarea si montarea de către fiecare unitate de invatamant scolar si preșcolar din Municipiul Buzău, cu precădere în unitățile de învățământ unde sunt organizate centre de evaluare pentru examenele de capacitate și bacalaureat, conform metodologiei stabilite de către Inspectoratul Școlar Județean Buzău, a următoarelor dotari:

  • Dispensere cu dezinfectant de mâini pentru fiecare zonă de acces în unitatea de învațământ;
  • Covoraș pentru fiecare zonă de acces în unitatea de învațământ;
  • Aparat de termoviziune pentru măsurarea temperaturii tuturor persoanelor care au acces in unitatea de învățământ.

Achizițiile pentru dotări, se vor realiza de către unitățile de învățământ din fondurile bugetului local al municipiului Buzău, alocate fiecărei unități de învățământ pentru anul 2020.

Art. 2. Se aprobă tipărirea si distribuirea a 10.000 buc declarații pe propria răspundere, pentru persoanele care se deplasează in spații publice din zona carantinată, astfel cum a fost prevăzut la art. 1 din Ordinul Comandantului Acțiunii nr. 76066/04.05.2020.

Art. 3. Nerespectarea prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

PREȘEDINTELE

Comitetului Local pentru situații de urgență

PRIMAR

                                        Constantin Toma

                                                                                         Secretariat tehnic

                                                                                           Marian Popa

loading...

Cosmin Șontică

Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close
Close