Anunțuri

HOTĂRÂREA NR. 1/09.03.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS Covid-19

MUNICIPIUL BUZĂU

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂREA NR. 1/09.03.2020

privind unele măsuri pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS Covid-19

Având în vedere și în temeiul:

-referatul Compartimentului de Protecție Civilă și Situații de Urgență;

-prevederile Codului administrativ,

-prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-HG 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

-prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

-adresa nr. 1541/02.03.2020 a Direcției de Sănătate Publică a județului Buzău;

-adresa nr. 2913/04.03.2020 a Instituției Prefectului județului Buzău;

Comitetul Local pentru situații de urgență al Municipiului Buzău

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul privind unele măsuri pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS Covid-19, care se constituie în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Comisia pentru monitorizarea implementării măsurilor cuprinse în Planul prevăzut la art. 1, a cărei componență este prevăzută în Anexa 2 .

Art.  3 Dispozițiile Planului prevăzut la art. 1 vor fi aduse la îndeplinire de către conducătorii de instituții și companii publice sau private, de ceilalți operatori economici, care își desfășoară activitatea pe teritoriul municipiului Buzău, precum și persoanele fizice care locuiesc și/sau tranzitează municipiul Buzău.

Art. 4 Nerespectarea prezentei hotărâri atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

PREȘEDINTELE

Comitetului Local pentru situații de urgență

PRIMAR

Constantin Toma

Șeful secretariatului tehnic

Marian Popa

Buzău

09.03.2020

Ex. nr. _______

 

ANEXA NR. 1

la HOTĂRÂREA NR. 1/09.03.2020

privind unele măsuri pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS Covid-19

PLANUL PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU PREVENIREA INFECȚIILOR CU CORONAVIRUS COVID-19

 1. În toate spatiile închise unde are acces publicul, se vor lua obligatoriu următoarele masuri:
  • În toate spațiile prin care este asigurat accesul cetatenilor in locatia respectiva, va fi amplasat cel putin un dozator cu dezinfectant de maini, care va fi utilizat de cetateni la intrarea acestora in locatie.
  • La intrarea in locatii a cetatenilor care prezinta vadit simptome de infectie respiratorie (tuse, stranut, rinoree) li se va solicita sa poarte masca de protecție. In cazul in care persoanele care prezinta simptome de infectie respiratorie sunt angajatii respectivelor companii/institutii/scoli, gradinite, crese li se vor solicita de catre managementul acestor locatii, sa-si continue activitatea doar in cazul in care detin o recomandare a unui medic (medic de medicina muncii/medicului de familie/medicului specialist) pentru continuarea activitatii fara risc epidemiologic.
  • Toate spațiile închise, cât si toate obiectele din aceste spații care sunt susceptibile de a fi atinse, se vor dezinfecta de două ori pe zi (la începutul și la sfârșitul programului de lucru), cu substanțe dezinfectante și apoi aceste spații se vor aerisi foarte bine.
  • Această masură va fi aplicată și mijloacelor de transport in comun, taxiurilor, toaletelor publice, parcări subterane, gări, autogări, spații bancare/comerciale/etc.
  • Mijloacele auto de transport în comun vor fi dezinfectate de fiecare data la intrarea și la ieșirea din cursă. Suplimentar, pentru autobuze și microbuze, la capătul de linie vor fi dezinfectate toate elementele susceptibile de a fi atinse.
  • Se va asigura o actiune de dezinfectie/săptămână a tuturor spatiilor, cu o firma autorizata pentru aceste activitati.
  • Se vor lua masuri specifice de igienizare a aerului din incaperile in care exista flux mare de cetateni prin montarea de instalatii de purificare a aerului, specifice (lampi cu ultraviolete/instalatii de purificare aer cu filtre Hepa/carbon sau altele asemenea) care vor fi dimensionate pentru volumul incaperilor care trebuiesc igienizate.
 1. În toate spațiile deschise, delimitate pentru functiuni specifice, unde au acces cetatenii, se vor lua urmatoarele masuri:
  • Dupa programul de lucru, acolo unde există flux mare de cetateni, se vor asigura zilnic, masuri severe  de  curatenie: maturat  umed , spalat cu  apa  si  dezinfectant, în funcție de specificul pardoselii spațiilor.
  • Se va asigura saptamanal cel putin o actiune de dezinfectie prin vaporizare cu substantele autorizate de Ministerul Sanatatii cu o firma autorizata pentru aceaste activitati.
  • In zonele de acces pentru aceste spatii deschise, daca acestea sunt delimitate de imprejmuiri, se va monta minim un dozator cu substanta dezinfectanta pentru maini.
  • Se va asigura o actiune de deratizare trimestrială sau ori de câte ori este nevoie, cu o firmă autorizată pentru această activitate.

Această masură, mai putin actiunea de deratizare, va fi aplicata cel putin spatiilor de joaca pentru copii, autogări și gări.

Toate aceste masuri se vor aplica dar fara a se limita la: spatiile destinate pentru activitati de piete, targuri si oboare, piete si targuri de marfuri industriale si agroalimentare.

 1. Măsurile de mai sus sunt obligatorii și pentru asociațiile de proprietari, unități de alimentație publică (restaurant, baruri etc.), hoteluri etc.
 2. Mitingurile, întrunirile, activitățile sportive, spectacole și adunările publice/private (enumerarea are caracter exemplificativ) cu un număr de participanți cuprins între 600 și 999 persoane, nu pot avea loc decât cu aprobarea Primăriei municipiului Buzău, cu avizul conform al Direcției Județene de Sănătate Publică.

Notă: prin substanță dezinfectantă, se înțeleg substanțe pe bază de clor sau alcool.

            Recomandare: plățile de orice fel să se realizeze on line sau cu cardul

Președinte: Comitetul Local pentru Situații de urgență al Municipiului Buzău

Primar: Constantin Toma

Inspector pentru situații de urgență- Municipiul Buzău

Popa Marian

ANEXA NR. 2

la HOTĂRÂREA NR. 1/09.03.2020

privind unele măsuri pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS Covid-19

COMISIA

PENTRU MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR CUPRINSE PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU PREVENIREA INFECȚIILOR CU CORONAVIRUS COVID-19

 1. Ionuț Sorin Apostu – viceprimarul Municipiului Buzău – președinte
 2. Reprezentantul Direcției de Sănătate Publică
 3. Reprezentantul Poliției municipiului Buzău
 4. Reprezentantul Poliției Locale
 5. Reprezentantul Direcției Sanitar Veterinare
 6. Reprezentantul Inspectoratului de Jandarmi Județean
 7. Reprezentantul Agenției pentru Protecția Mediului
 8. Anișoara Preda – Direcția Tehnică a Primăriei municipiului Buzău
 9. Marieana Gheorghe – Biroul Îndrumare și Control Asociații de Proprietari din Primăria Buzău

Secretar: Marian Popa – Primăria municipiului Buzău

PREȘEDINTELE

Comitetului Local pentru situații de urgență

PRIMAR

Constantin Toma

loading...

Cosmin Șontică

Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau WhatsApp. Vă mulțumim!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button