Educaţie

Inspectoratul Școlar Județean Buzău, anunț de angajare

Inspectoratul Școlar Județean Buzău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de Consilier gradul I A (S) Compartiment Informatizare (1 normă). Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:ISJ
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs:
 Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalență în domeniul informaticii;
 Vechime în muncă în domeniul informaticii: minim 5 ani;
 Cunoștinte avansate privind PC – utilizare, depanare, întreținere, administrare rețele de calculatoare, baze de date;
 Responsabilitate, putere de concentrare și eficiență în muncă, comunicativate și optimism;
 Experiență în comisii de examen bacalaureat / titularizare / evaluare natională.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– Depunerea dosarelor în perioada 20.01.2016 – 25.01.2016 până la ora 16.00.
– Selecția dosarelor : 25.01.2016
– Afișarea rezultatelor selectării dosarelor : 25.01.2016 ora 16:00
– Depunere contestații rezultate în urma selectării dosarelor : 26.01.2016 între orele 10:00 -12:00
– Afișarea rezultatelor la contestații : 26.01.2016 ora 14:00
– Proba scrisă : 08.02.2016 ora 10.00
– Afișarea rezultatelor la proba scrisă : 08.02.2016 ora 16.00
– Depunere contestații proba scrisă : 09.02.2016 intre orele 09.00 – 11.00

loading...

Cosmin Șontică

Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau WhatsApp. Vă mulțumim!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
error: