Știrile zilei

Nu se intră, nu se iese. Carantină TOTALĂ

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat intrarea în carantină a orașului Suceava și a comunelor limitrofe. „Am emis Ordonanța Militară numărul 6 prin care instituim carantina în municipiul Suceava și pentru comune din zona limitrofă a municipiului Suceaava”, a anunțat Marcel Vela.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că la Suceava s-a transmis coronavirusul în mod comunitar pe fondul unor erori medicale şi a managementului local, iar anchetele epidemiologice nu au fost făcute cum ar fi trebuit, din lipsă de personal.

”La Suceava a fost o transmitere comunitară accelerată, accentuată şi pe fondul multor persoane infectate cât şi pe fondul unor necolerări sau erori atât medicale cât şi ale managementului local, cât şi al unor anchete epidemiologice care nu şi-au găsit finalul, având în vedere că majoritatea dintre cei care trebuiau să facă aceste anchete sau din cei care tratau, au fost afectaţi. La Suceava am găsit o Direcţie de Sănătate Publică fără personal, încât a trebuit să aducem personal nou din clinicile universitare din Iaşi şi am reînceput aceste anchete epidemiologice, am refăcut echipele la Unităţile de Primire a Urgenţelor şi am solicitat ca tot ce înseamnă deces, chiar dacă nu au nicio legătură, să fie testat, de aceea avem atât de multe rezultate pozitive, fiindcă toţi cei care erau într-o stare gravă sau erau deja decedaţi, am solicitat să avem testări şi rezultatul a venit astăzi, de aceea l-am raportat astăzi”, a declarat Nelu Tătaru la Digi24, luni seară.

TEXTUL ORDONANȚEI MILITARE NR. 6:

Art.1 -Se instituie pe perioada stării de urgență, măsura de carantinare în municipiul Suceava și în zona limitrofă formată din  următoarele  opt comune:Adâncata, Salcea, Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei.

Art.2 -Se instituie pe perioada stării de urgență  o zonă de protecție,ca perimetru de siguranță în jurul localităților carantinate, formată din toate celelalte unități teritoriale administrative din județul Suceava.

Art.3 – În zona carantinată prevăzută la art.1 este permisă intrarea, respectiv ieșirea pentru:

a)transportul  de  marfă,  indiferent  de  natura  acestuia,  a  materiilor  prime  și resurselor necesare desfășurării activităților economice în zona carantinată, precum și a aprovizionării populației;

b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinată dar care desfășoară  activități economice  sau  în  domeniul  apărării,  ordinii  publice,securității  naționale, sanitar,  situațiilor de  urgență,  administrației   publice locale,  asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic,  agriculturii alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor.

Art.4 -Ministerul  Transporturilor,  Infrastructurii  și  Comunicațiilor,  precum  și operatorii  economici  din  domeniul  transportului feroviar  de   persoane, nu vor comercializa  bilete/abonamente  sau  alte  titluri  de  călătorie  pentru  transportul călătorilor în zona carantinată decât dacă sunt respectate dispozițiile art.

Art.5 -Toate restricțiile stabilite prin ordonanțe militare precedente se aplică în mod corespunzător în localitățile carantinate și în zona de protecție.

Art.6 – Se împuternicește Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Suceava (CJCCI) pentru a stabili completări și derogări în ceea ce privește dispozițiile prevăzute la art. 3.

Art.7 – (1) În zona de protecție, organele  cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale vor stabili măsuri specifice de prevenire și limitare a intrării, respectiv a ieșirii persoanelor în/din zona de carantinare prevăzută la art. 1.

(2) În zona  de  protecție este  interzisă  deplasarea între  localitățile  din  zonă  a persoanelor ce aparțin altor categorii socio-profesionale.

(3) Autoritățile  administrației  publice  locale  și  județene  vor  aduce  la  cunoștința persoanelor din zona de protecție obligațiile ce le revin referitoare la deplasarea și accesul în/din zona carantinată.

(4) Aplicarea măsurilor de verificare, control și acces în/dinspre zona carantinată se realizează de către personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne în colaborare cu cele ale Ministerului Apărării Naționale.

Art.8 -Accesul pe aeroportul internațional „Ștefan cel Mare” Suceava este permis doar  pentru zboruri efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

Art.9 -Consiliul  Județean  Suceava  împreună  cu  primarii  și  consiliile  locale  din unitățile administrativ-teritoriale situate în zona de carantinareși zona de protecție vor lua măsuri de a asigura funcționarea serviciile de protecție și asistență socială, funcționarea corespunzătoare  a serviciilor  de  utilități  publice,  precum  și aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susținători sau altă formă de ajutor și care nu se pot deplasa de la locuință/gospodărie.

Art.10 – Este strict interzis accesul între localități prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulație  publice de pe drumurile europene, naționale, județene și comunale.

Art.11 – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și  respectarea  prevederilor  prezentei ordonanțe militare:

a) Poliția  Română,  Jandarmeria  Română și poliția  locală, pentru  măsurile prevăzute la art.3;

b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,pentru măsurile prevăzute la art.4 și 8.

(2) Nerespectarea  măsurilor  prevăzute  la art.3,  4  și  8 atrage  răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din  Ordonanța  de  urgență a  Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul  instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni,în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art.12 – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin  mesaje  difuzate  regulat,  pentru  cel  puțin  2  zile  de  la  data publicării,  despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

loading...

Cosmin Șontică

Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau WhatsApp. Vă mulțumim!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
error: