AnunțuriRâmnicu Sărat

Râmnicu Sărat | Anunț al primarului Sorin Cîrjan

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara care va avea loc in data de 17.01.2023, ora 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare nr.1/13.01.2023 privind stabilirea unor masuri/demersuri privind activitatea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Buzau 2009” la care Municipiul Ramnicu Sarat este membru asociat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

2. Proiect de hotarare nr.2/13.01.2023 privind aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitii  „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau-Etapa I”, in conformitate cu prevederile Normelor metodologice aprobate prin OMDLPA nr.1333/2021 –anexa 2.2c, obiectiv de investitii  aprobat pentru finantare in cadrul Programului National de Investitii “Anghel Saligny”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Publicăm astăzi 13.01.2023 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr.                          _______/13.01.2023.

Primar,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button