Educaţie

Toate posturile de inspector din ISJ Buzău, scoase la concurs / Vezi aici ce se caută

După concursul pentru șefia inspectoratelor școlare județene din întreaga, țară, Ministerul Educației a dispus organizarea de concursuri pentru ocuparea fucțiilor de inspectori școlari de specialitate. Probele de concurs se vor desfăşura în perioada 21 mai – 5 iunie 2015. ISJ Buzău scoate pune la bătaie 23 de posturi, după cum urmează:
 1. inspector şcolar pentru management instituţional (1 normă);
 2. inspector şcolar managementul resurselor umane (1 normă);
 3. inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane (1 normă);
 4. inspector şcolar pentru educaţie permanentă şi activităţi extraşcolare (1 normă);ISJ
 5. inspector şcolar pentru proiecte educaţionale (1 normă);
 6. inspector şcolar pentru învăţământ particular şi alternative educaţionale (0,5 normă);
 7. inspector şcolar pentru pentru educaţie timpurie (1 normă);
 8. inspector şcolar pentru învăţământ primar (1 normă);
 9. inspector şcolar pentru limba şi literatura română (1 normă);
 10. inspector şcolar pentru limbi moderne (1 normă);
 11. inspector şcolar pentru limbi moderne (0,5 normă);
 12. inspector şcolar pentru matematică (1 normă);
 13. inspector şcolar pentru informatică şi resurse umane (1 normă);
 14. inspector şcolar pentru fizică* (1 normă);
 15. inspector şcolar pentru biologie şi monitorizarea programelor privind accesul la educaţie (1 normă);
 16. inspector şcolar pentru geografie** (1 normă);
 17. inspector şcolar pentru pentru arte (0,5 normă);
 18. inspector şcolar pentru religie (0,5 normă);
 19. inspector şcolar pt.educaţie fizică şi sport (1 normă);
 20. inspector şcolar pentru învăţământ profesional şi tehnic (1 normă);
 21. inspector şcolar pentru învăţământ profesional şi tehnic (0,5 normă);
 22. inspector şcolar pentru minorităţi naţionale (0,5 normă);
 23. inspector şcolar pentru învăţământ special şi ştiinţe socio-umane (1 normă);
  La concurs poate candida cadrul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
  1. a) este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată cu diplomă de licenţă sau al ciclului II Bologna cu diplomă de master;
  2. b) este titular, având încheiat contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată în învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, cu vechime efectivă la catedră de minimum 7 ani în învăţământul preuniversitar;
  3. c) a obţinut calificativul anual „foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în aceeaşi perioadă, până la înscrierea la concurs;
  4. d) nu a fost condamnat penal pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare ori control prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de condamnare penală;
  5. e) este apt din punct de vedere medical;
  6. f) este membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional, în conformitate cu prevederile art. 246 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
  Dosarul de înscriere se depune în zilele lucrătoare, în perioada 27 aprilie – 5 mai 2015 la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău.

loading...

Cosmin Șontică

Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau WhatsApp. Vă mulțumim!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button