Știrile zilei

Val de angajări, la Spitalul Județean de Urgență Buzău

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 34 de funcții contractuale de execuție vacante.

Calendarul concursului a fost deja publicat pe site. Ziua de 11 iulie 2019 (ora 12.00) este data limită pentru depunerea dosarelor. Pe 18 iulie 2019, la ora 10.00 va avea loc proba scrisă a examenului, iar pe 24 iulie, proba interviu.

Iată ce posturi au fost scoase la concurs de către cea mai mare unitate spitalicească din județ:

 • asistent medical principal – 1 post;
  • 1 post asistent medical principal Cabinet Chirurgie generală – Ambulatoriu integrat.
 • Asistent medical – 6 posturi:
  • 4 posturi asistent medical secții spital;
  • 1 post asistent medical Secția U.P.U. – S.M.U.R.D.;
  • 1 post asistent medical Cabinet O.R.L. – Ambulatoriu integrat.
 • Asistent medical debutant – 11 posturi:
  • 8 posturi asistent medical debutant secții spital;
  • 1 post asistent medical debutant Secția U.P.U. – S.M.U.R.D.;
  • 1 post asistent de farmacie debutant Farmacia Spital;
  • 1 post asistent de farmacie debutant Farmacia TBC, Contagioase.
 • statistician medical debutant – 2 posturi;
 • Infirmieră debutantă – 10 posturi:
  • 9 posturi infirmieră debutantă secții spital;
  • 1 post infirmieră debutantă Secția U.P.U. – S.M.U.R.D.
 • Serviciul aprovizionare transport – 2 posturi:
  • 1 post magaziner;
  • 1 post muncitor necalificat manipulam bunuri.
 • Biroul Tehnic:
  • 1 post de tehnician debutant

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical:
  • studii – diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă/diplomă de studii postliceale prin echivalarea studiilor absolvenților de liceu sanitar în domeniul medicină generală;
  • certificat de membru privind exercitarea profesiei și adeverință de participare la concurs eliberate de O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • copie certificat de membru privind exercitarea profesiei și avizul anual pe anul 2019 eliberate de O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • certificat de grad principal pentru postul vacant de asistent medical principal;
  • cunoștințe operare PC;
  • vechime necesară – cel puțin 5 ani vechime ca asistent medical pentru postul vacant de asistent medical principal și cel puțin 6 luni vechime ca asistent medical, pentru posturile vacante de asistent medical.
 • statistician medical debutant:
  • studii – diplomă studii liceale atestate cu diplomă de bacalaureat;
  • cunoștințe operare PC.
 •  infirmieră debutantă:
  • studii – diplomă de școală generală/școală profesională/liceu.
 • magaziner:
  • studii – diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a școlii generale;
  • vechime necesara – 6 luni vechime în activitate.
 • muncitor necalificat – manipulant bunuri:
  • studii – diplomă de absolvire a școlii generale.
 • tehnician debutant:
  • studii – diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate sau diplomă de bacalaureat.

Cosmin Șontică

Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau WhatsApp. Vă mulțumim!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button