EconomicȘtirile zilei

BANI PENTRU FIECARE COMUNĂ DIN BUZĂU! LISTA LOCALITĂȚILOR, SUMELE ȘI INVESTIȚIILE CARE SE VOR REALIZA

Suma totală a finanțării obiectivelor și proiectelor aprobate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2 – PNDL II, în județul Buzău se ridică la 747,576,988.07 lei, reprezentând un total de 131 de proiecte. Prin acest program sute de mii de locuitori ai județului vor beneficia de condiții mai bune viață, odată cu finalizarea lucrărilor.

Banii alocați vizează cu prioritate rezolvarea nevoile comunităților privind construcția-modernizarea de creșe, grădinițe, școli și unități sanitare, alimentarea cu apă, rețeaua de canalizare, construcția, amenajarea ori modernizarea drumurilor.

Iată mai jos lista cu sumele alocate fiecărei comune în parte prin PNDL II:

TOTAL 747,576,988.07
1 AMARU Alimentare cu apă potabilă satele Lacu Sinaia şi Scorţeanca, comuna Amaru, judeţul Buzău 2,176,338.00
2 AMARU Asfaltare drumuri de interes local, sat Amaru, comuna Amaru, judeţul Buzău 3,355,152.00
3 BALTA ALBĂ Modernizarea străzilor în comuna Balta Alba, jud Buzău 9,589,226.41
4 BECENI Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoală, sat Gura Dimienii, jud Buzău 2,462,859.00
5 BECENI Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare dispensar medical în localitatea Mărgăriţi, comuna Beceni, judeţul Buzău 1,297,862.00
6 BERCA Modernizare reţea alimentare cu apă, extindere şi modernizare sistem canalizare şi staţie epurare în localitatea Berca, comuna Berca, judeţul Buzău 9,325,422.00
7 BISOCA Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în Comuna Bisoca, judeţul Buzău 4,533,577.00
8 BLĂJANI Modernizare drumuri de interes local în satele Blăjani şi Soreşti, comuna Blăjani, judeţul Buzău 1,003,501.00
9 BOLDU Extindere reţea canalizare în comuna Boldu judeţul Buzău 3,548,885.00
10 BRĂEŞTI Reabilitare Şcoala Gimnazială Brătileşti, comuna Brăeşti, judeţul Buzău 772,112.46
11 BRĂEŞTI Reabilitare drumuri de interes comunal în Comuna Brăești, judeţul Buzău 4,989,475.35
12 BREAZA Reabilitare şcoala cu clasele I-VIII Breaza , comuna Breaza, judeţul Buzău 731,604.00
13 BREAZA Modernizare drumuri de interes local în comuna Breaza, judeţul Buzău 10,293,392.00
14 BUDA Extindere sistem de alimentare cu apă şi canalizare, în satul Muceşti-Dănuleşti, Comuna Buda, judeţul Buzău 2,800,000.00
15 BUDA Consolidare, modernizare şi dotare grădiniţă cu program normal sat Buda, Comuna Buda, judeţul Buzău 883,000.00
16 BUDA Reabilitare, Extindere şi dotare Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII, sat Buda, Comuna Buda, judeţul Buzău 2,646,935.00
17 BUDA Modernizare şi dotare Dispensar uman în comuna Buda, judeţul Buzău 1,370,000.00
18 C.A. ROSETTI Lucrări Şcoală Gimnazială C.A. Rosetti 1,551,801.00
19 CALVINI Modernizare drumuri locale, Comuna Calvini, judeţul Buzău 9,579,762.00
20 CĂNEŞTI Reabilitare clădire dispensar medical uman cu extindere grup sanitar și centrală termică, comuna Cănești, județul Buzău 245,596.00
21 CĂNEŞTI Modernizare drumuri comunale, Comuna Cănești, Județul Buzău 5,024,867.00
22 CĂTINA Extindere sistem de alimentare cu apă, localitatea Cătina, județul Buzău 516,912.00
23 CĂTINA Refacerea rețelelor și a gospodăriei de apă în Cătunul, Cătun, sat Corbu, comuna Cătina, județul Buzău 475,998.00
24 CĂTINA Modernizare și extindere grădiniță Cătina, comuna Cătina, județul Buzău 448,134.00
25 CĂTINA Punct de asistența și educație medicală sat Zeletin, comuna Cătina, județul Buzău 268,888.00
26 CERNĂTEŞTI Modernizare drumuri locale în comuna Cernăteşti, judeţul Buzău 9,605,455.00
27 CERNĂTEŞTI Trecere peste Slănic-Zărneştii de Slănic- Căldăruşa, comuna Cernăteşti, judeţul Buzău 1,306,157.00
28 CHILIILE Reabilitare, modernizare dispensar uman, comuna Chiliile, judeţul Buzău 440,000.00
29 CHILIILE Reabilitare drum comunal nr.94, Suchea – Trestioara – Lacul Mocearu, km 0+000-9+600, comuna Chiliile, judeţul Buzău 7,867,093.00
30 CHIOJDU Dispensar în comuna Chiojdu, judeţul Buzău 912,420.00
31 CHIOJDU Modernizare drumuri locale, Comuna Chiojdu, judeţul Buzău 9,631,806.00
32 CILIBIA Prima înfiinţare sistem canalizare ape uzate şi staţie de epurare şi prima infiinţare reţea alimentare cu apă/împrejmuiri şi spaţii tehnice, satele Gara Cilibia şi satul Poşta, comuna Cilibia, judeţul Buzău 5,080,414.00
33 CISLĂU Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local, comuna Cislău, județul Buzău 4,445,029.00
34 COCHIRLEANCA Extindere sistem de alimentare cu apă în satul Gara Boboc 1,009,154.00
35 COCHIRLEANCA Modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău – Construire staţie de tartare apă sat Boboc 392,734.99
36 COCHIRLEANCA Modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău – Construire foraj apă sat Boboc  Gara 494,343.61
37 COCHIRLEANCA Modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău – Construire foraj apă sat Cochirleanca 480,700.20
38 COCHIRLEANCA Modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău – Construire staţie de tratare apă sat Roşioru 349,127.91
39 COCHIRLEANCA Reţele de transport a apelor uzate, colectate de la U.M. 01838-Bobocu la staţia de epurare a comunei Cochirleanca, judeţul Buzău 1,573,413.90
40 COCHIRLEANCA Reabilitare Şcoala Gimnaziala, sat Boboc, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău 1,596,232.00
41 COLŢI Asfaltarea drumurilor comunale săteşti şi a uliţelor de pe raza comunei Colţi, jud Buzău 7,540,000.00
42 COSTEŞTI Modernizare sistem public de iluminat stradal, comuna Costesti judeţul Buzău 483,815.51
43 COZIENI Modernizare drumuri locale în comuna Cozieni, judeţul Buzău 11,972,224.00
44 FLORICA Modernizare drumuri săteşti, sat Florica, comuna Florica, judeţul Buzău 8,334,042.00
45 GĂLBINAŞI Şcoală cu clasele I-VIII, comuna Gălbinaşi, judeţul Buzău 2,205,121.00
46 GHERĂSENI Modernizare străzi în satele Gherăseni și Sudiți, com. Gherăseni, jud. Buzău 7,021,000.00
47 GHERGHEASA Reabilitare şcoală cu clasele I-IV Sălcioara, comuna Ghergheasa, judeţul Buzău 1,318,624.00
48 GLODEANU SĂRAT Corecţia calităţii apei potabile distribuită în sistemul de alimentare cu apă al comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău, prin dotarea cu o staţie de tratare 2,296,548.00
49 GLODEANU SĂRAT Reabilitare şi modernizare drumuri comunale şi sătești, comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău 5,567,661.00
50 GLODEANU-SILIŞTEA Canalizare, apă uzată menajeră pentru satele Glodeanu Siliştea, Cotorca şi Satu Nou, comuna Glodeanu Siliştea, judeţul Buzău 21,584,292.00
51 GREBĂNU Modernizare Drum Comunal nr.114, comuna Grebănu, judeţul Buzău 8,469,604.00
52 GURA TEGHII Rebilitarea (Modernizarea) sistemului de alimentare cu apă (captare, tratare, înmagazinare-stocare, aducţiune şi distribuţie) în comuna Gura Teghii-sursele Izvorul Boului, Valea  Tainiţei şi Valea Păltinişului 5,213,761.76
53 JUDEŢUL BUZĂU prin CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU Modernizare DJ 204C, km 60+000-84+500, Lim. Judeţ Vrancea- Bisoca-Săruleşti-Vintilă Vodă, judeţul Buzău 98,595,529.00
54 JUDEŢUL BUZĂU prin CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU Reabilitare şi modernizare DJ 203L, Cozieni – Bozioru – Brăesti, km 29+400-50+000, judeţul Buzău 79,103,950.00
55 LOPĂTARI Înfiinţare sistem de alimentare cu apă şi gospodărie apă în satele Brebu şi Lopătari, comuna Lopătari, judeţul Buzău 3,575,148.00
56 LOPĂTARI Trecere peste pârâul Slănic, satul Terca, comuna Lopătari, judeţul Buzău 503,291.00
57 LUCIU Sistem de canalizare, stație de epurare, sat Caragele, comuna Luciu, județul Buzău 6,498,613.00
58 MĂGURA Înființare sistem de canalizare a apelor uzate menajere în comuna Măgura, județul Buzău 9,325,631.00
59 MĂGURA Modernizare școală în sat Ciuta, comuna Măgura, județul Buzău 1,195,675.00
60 MĂRĂCINENI Modernizare drumuri de interes local, în satele Potoceni, Căpățânești și Mărăcineni, comuna Mărăcineni, jud. Buzău 4,070,198.00
61 MĂRGĂRITEŞTI Asfaltare drumuri comunale şi săteşti, comuna Mărgăriteşti, judeţul Buzău 5,340,330.00
62 MÎNZĂLEŞTI Modernizare DC 107, comuna Mînzalesti, jud Buzău 4,500,000.00
63 MEREI Modernizare drumuri comunale DC 47 şi DC 226 în comuna Merei, judeţul Buzău 11,993,450.00
64 MIHĂILEŞTI Grădiniță cu program normal Mihăilești, Comuna Mihăileşti, judeţul Buzău 926,732.28
65 MOVILA BANULUI Realizare reţea de canalizare şi staţie epurare în Comuna Movila Banului, judeţul Buzău 6,784,927.84
66 MOVILA BANULUI Gradiniţă cu program normal, Comuna Movila Banului, judeţul Buzău 983,787.28
67 MUNICIPIUL BUZĂU Reabilitare integrală (rezistenţa, arhitectura, instalaţii) interior şi exterior corp 3, C5, C6, C7 24,964,543.00
68 MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială „Dr. Ilie Pavel” Râmnicu Sărat 3,927,135.00
69 MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Reabilitare/Restaurare Colegiul Naţional Alexandru Vlahuţă, Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău 17,977,610.00
70 MURGEŞTI Construire podeț peste pârâul Harboca in extravilanul comunei Murgești, județul Buzău 875,565.00
71 NĂENI Modernizare infrastructură rutieră în comuna Năeni, judeţul Buzău 10,487,373.00
72 ORAŞ NEHOIU Modernizare drumuri/străzi de interes local în oraşul Nehoiu, judeţul Buzău 11,742,687.95
73 ORAŞ PĂTÂRLAGELE Construire grădiniţă cu program prelungit cu 4 săli de grupă, oraş Pătârlagele, judeţul Buzău 1,231,556.00
74 ORAŞ PĂTÂRLAGELE Modernizare străzi în orașul Pătârlagele și drum comunal DC 91, Oraș Pătârlagele, Jud. Buzău 5,539,738.00
75 ORAŞ POGOANELE Construire şcoală generală cu 9 săli de clasă şi sală de sport în satul Caldaresti,  oraşul Pogoanele, județul Buzău 5,975,094.96
76 PARDOŞI Asfaltare drumuri săteşti în satul Costomiru, comuna Pardoşi, judeţul Buzău 533,963.00
77 PĂNĂTĂU Reabilitare, modernizare şi dotare gradiniţa cu program normal Pănătău, comuna Pănătău, judeţul Buzău 814,915.00
78 PĂNĂTĂU Reabilitare, modernizare şi dotare şcoala gimnazială Pănătau, comuna Pănătău, judeţul Buzău 2,087,986.00
79 PĂNĂTĂU Reabilitare și modernizare dispensar medical în sat Sibiciu de Jos, comuna Pănătău, judeţul Buzău 945,984.00
80 PĂNĂTĂU Pod DC 72 peste râul Buzău, Comuna Pănătau, județul Buzău 7,778,169.74
81 PÎRSCOV Modernizare drumuri locale comuna Pîrscov, jud Buzău 9,754,097.00
82 PIETROASELE Reabilitare și extindere Corp A, Școala Gimnazială Pietroasele, comuna Pietroasele,județul Buzău 981,300.00
83 PIETROASELE Modernizare drumuri de interes local DC 254, DC 256, DC 260 şi DC 261 din comuna Pietroasele, judeţul Buzău 3,046,205.00
84 PODGORIA Extindere sistem reţea apă, sat Oratia, sat Tăbăcari, Comuna Podgoria, judeţul Buzău 1,356,000.00
85 PODGORIA Sistem de canalizare menajeră, localitatea Podgoria, comuna Podgoria, judeţul Buzău 5,656,732.56
86 PODGORIA Reabilitare Şcoala Gimnazială Coţatcu, comuna Podgoria, judeţul Buzău 970,000.00
87 PODGORIA Reabilitare Dispensar Medical, sat Oratia, Comuna Podgoria, judeţul Buzău 206,000.00
88 POŞTA CÎLNĂU Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea şi Consolidarea Şcolii cu clasele I-VIII Constantin Ivănescu, judeţul Buzău 6,071,541.82
89 POŞTA CÎLNĂU Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în Comuna Poşta Cîlnău, judeţul Buzău 465,530.68
90 PUIEŞTI Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de epurare în localităţile Lunca, Măcrina, Plopi şi Puieştii de Sus , comuna Puieşti, judeţul Buzău 9,172,005.00
91 PUIEŞTI Consolidare, modernizare, extindere şi dotare Dispensar uman în satul Măcrina, comuna Puieşti, judeţul Buzău 587,236.00
92 PUIEŞTI Consolidare, modernizare, extindere şi dotare Dispensar uman în satul Puieştii de Jos, comuna Puieşti, judeţul Buzău 2,675,329.00
93 RACOVIŢENI Modernizare, reabilitare și dotare școala gimnazială în comuna Racovițeni, județul Buzău 777,116.00
94 RACOVIŢENI Construire două poduri peste râul Calnau în satul Racovițeni şi Petrișoru din comuna Racovițeni, Județul Buzău 2,566,485.00
95 RÎMNICELU Reabilitare reţele de distribuţie apă, strada Uliţa Mare şi strada Bisericii, localitatea Rîmnicelu, Comuna Rîmnicelu, județul Buzău 191,235.47
96 RÎMNICELU Modernizare și extindere Gradiniţa cu program normal nr.2, sat Rimnicelu, Comuna Rîmnicelu, județul Buzău 1,842,310.40
97 RÎMNICELU Modernizare drumuri de interes local în comuna Rîmnicelu și construire pod trafic ușor peste râul Rîmnicu Sarat în satul Stiubeiu, comuna Rîmnicelu , jud Buzău 11,444,189.91
98 ROBEASCA Modernizare drumuri de interes local în comuna Robeasca, satele Robeasca şi Moşeşti, județul Buzău 4,804,555.00
99 SĂGEATA Modernizare şcoală în localitatea Săgeata, comuna Săgeata, judeţul Buzău 4,387,186.00
100 SĂGEATA Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare şcoală sat Dâmbroca, comuna Săgeata, judeţul Buzău 1,673,179.00
101 SĂGEATA Constuire centru medical de permanenţă, sat Săgeata, comuna Săgeata, judeţul Buzău 1,303,911.00
102 SĂHĂTENI Construire Şcoală Generală cu clasele I-VIII sat Vintileanca, comuna Săhăteni, judeţul Buzău 2,394,891.80
103 SĂPOCA Reabilitare și modernizare școală gimnazială Săpoca, comuna Săpoca, județul Buzău 2,459,796.00
104 SĂRULEŞTI Modernizare sistem public de iluminat stradal, Comuna Săruleşti, judeţul Buzău 249,407.75
105 SCORŢOASA Reabilitare și modernizare clădire dispensar uman și extindere grup sanitar 359,910.00
106 SCORŢOASA Modernizare drum comunal DC 97, în satul Beciu, comuna Scorțoasa 453,796.93
107 SCUTELNICI Reabilitare, modernizare şi dotare grădiniţa Brăgăreasa, comuna Scutelnici, județul Buzău 949,163.00
108 SCUTELNICI Modernizare drumuri locale în comuna Scutelnici, județul Buzău 11,313,866.00
109 SMEENI Înființare rețele de canalizare și stație de epurare în satele Albești, Călțuna, Udați – Mânzu, Udați – Lucieni comuna Smeeni, județul Buzău 20,191,430.91
110 STÎLPU Amenajare şi reabilitare Şcoală corp C2, comuna Stîlpu, judeţul Buzău 1,021,898.00
111 STÎLPU Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local comuna Stîlpu, judeţul Buzău 7,118,018.38
112 TISĂU Sistem de alimentare cu apă, sat Valea Salciilor, comuna Tisău, județul Buzău 1,626,705.00
113 TISĂU Reabilitare dispensar medical Grăjdana, comuna Tisău, județul Buzău 517,107.03
114 TISĂU Reabilitare dispensar medical Pădureni, comuna Tisău, județul Buzău 455,134.49
115 TOPLICENI Consolidare, extindere, modernizare şi dotare şcoală gimnazială în localitatea Deduleşti, comuna Topliceni, judeţul Buzău 2,553,058.00
116 TOPLICENI Consolidare, modernizare, extindere şi dotare dispensar în localitatea Topliceni, comuna Topliceni, Judeţul Buzău 659,907.00
117 ŢINTEŞTI Modernizare drum comunal nr.33, Maxenu – Odaia Banului – Frasinu, comuna Țintești, Județul Buzău 6,778,085.79
118 ULMENI Modernizare drumuri de interes local în comuna Ulmeni, judeţul Buzău 9,696,548.00
119 UNGURIU Reabilitare și dotare Şcoală Gimnazială ”Inginer Oprișan Iarca”, comuna Unguriu, judeţul Buzău 957,524.00
120 UNGURIU Construire și dotare dispensar medical satul Unguriu, comuna Unguriu, jud. Buzău 833,682.00
121 UNGURIU Modernizare străzi de inters local în satele  Unguriu si Ojasca, comuna Unguriu, jud. Buzău 5,138,924.00
122 VADU PAŞII Reabilitare şi Extindere Şcoala Gimnaziala Vadu Paşii, comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău 4,034,267.00
123 VADU PAŞII Modernizare infrastructură rutieră în comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău 4,561,582.00
124 VALEA RÎMNICULUI Modernizare infrastructură rutieră în comuna Valea Rîmnicului, judeţul Buzău 7,664,586.00
125 VALEA SALCIEI Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea Salciei, judeţul Buzău 5,749,880.00
126 VERNEŞTI Modernizare drumuri locale în comuna Verneşti, judeţul Buzău 11,684,236.00
127 VINTILĂ VODĂ Reabilitare modernizare şi dotare centru de permanenţă 470,000.00
128 VINTILĂ VODĂ Pod din beton armat peste râul Slanic, comuna Vintilă Vodă, judeţul Buzău 4,626,299.00
129 VIPEREŞTI Modernizare drumuri locale în comuna Vipereşti, judeţul Buzău 6,130,233.00
130 ZĂRNEŞTI Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi statie de epurare în localitățile Zărnești, Fundeni și Vadu Sorești, Comuna Zărnești,Județul Buzău 20,030,175.00
131 ZIDURI Înființare rețele de alimentare cu apă în comuna Ziduri, județul Buzău 1,603,075.00

loading...

Cosmin Șontică

Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau WhatsApp. Vă mulțumim!

Un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button