Știrile zilei

Zi mare, pentru sănătatea buzoiană!

Consilierii județeni se reunesc, mâine dimineață, în ședință extraordinară pentru aprobarea unui proiect extrem de important pentru sănătatea buzoienilor. Este vorba despre proiectul privind extinderea și modernizarea UPU Buzău.

Unitatea de Primiri Urgențe va fi construită cu bani europeni și costa aproximativ 4.5 milioane de euro, contribuția Consiliului Județean fiind una consistentă. Lucrările se vor finaliza în 2022.

Potrivit fișei tehnice a proiectului, noua UPU va fi construită în curtea spitalului, în parcarea de vizavi de actuala unitate de primiri urgențe. Clădirea cu suprafața de peste o mie de metri pătrați se va întinde de la colțul dinspre statuia lui Baștan până în dreptul intrării în UPU Pediatrie. Clădirea va avea subsol și etaj, urmând a fi legată de corpul spitalului printr-o pasarelă.

Noua investiție se ridică la valoarea de 16.273.564 lei, contribuția publică a Consiliului Județean fiind de aproape 140.000 de lei.

Lucrările ar urma să dureze 41 de luni, clădirea fiind gata în anul 2022. Ea va fi dotată cu aparatură medicală de ultimă generație și va putea trata mai mulți pacienți, reducând timpii de așteptare.

EXTRAS DIN PROIECTUL DE HOTĂRÂRE SUPUS MÂINE APROBĂRII:

Se aprobă promovarea proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău” – forma actualizată 2, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8-Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență  Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, prevăzut în sinteză, în anexa
nr. 1.

Art.2. Se aprobă bugetul proiectului  „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în cuantum de 16.476.295,49 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă de 6.836.999,04 lei (inclusiv TVA), prevăzut în anexa nr. 2.

Art.3. Anexele nr. 1 și 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Consiliul Județean Buzău își asumă următoarele responsabilități financiare în implementarea proiectului:

– contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 136.739,99 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”.

 – cheltuielile neeligibile ale proiectului în cuantum de 9.639.296,45 lei.

Art.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al Județului Buzău.

Art.6 Consiliul Județean Buzău își asumă responsabilitatea asigurării resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei.

Art.7 Valoarea totală a investiţiei prevăzută în art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 35/2019 se modifică corespunzător art. 2. din prezenta hotărâre.

Art.8. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Buzău – domnul Petre-Emanoil Neagu  să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele și pentru beneficiarul proiectului – Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Buzău.

Art.9. Direcţia pentru Administrarea Patrimoniului şi Investiţii, Direcția de Dezvoltare Regională și celelalte direcții din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău vor lua toate măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.10.  Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.36/2019 se abrogă.

Art.11. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii Instituției Prefectului –Județului Buzău, Direcţiei pentru Administrarea Patrimoniului şi Investiţii și Direcției economice, precum și publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Buzău și în Monitorul Oficial al județului.

loading...

Cosmin Șontică

Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau WhatsApp. Vă mulțumim!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button