Știrile zilei

Angajări la Școala Postliceală Sanitară Buzău

Școala Postliceală Sanitară Buzău, cu sediul în Buzău, Aleea Școlilor nr. 1, jud. Buzău, organizeaza concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectand prevederile O.U.G. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Administrator financiar unitate de învățământ preuniversitar
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu 0,5 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție/conducere
COMPARTIMENT/STRUCTURA: Contabilitate
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Administrator patrimoniu
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu 0,5 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURA: Contabilitate
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Secretar unitate de învățământ
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu 0,5 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURA: Secretariat
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu 0,5 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURA: Administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului Administrator financiar unitate de învățământ preuniversitar sunt:
-Studii superioare de specialitate de lungă durată finalizate cu licență
-Vechime în muncă și în specialitatea studiilor: minimum 20 ani.
-Cunostere sistemului de contabilitate bugetar si a programelor informatice specifice

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului Administrator patrimoniu sunt:
-studii medii/superioare;
-vechime în muncă: minimum 20 ani.
-Cunosterea sistemelor informatice specific bugetare

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului Secretar unitate de învățământ sunt:
-studii medii/superioare;
-vechime în muncă: minimum 20 ani.
-Cunoasterea sistemului de inregistre si eliberare a documentelor de studii si a altor documente specdifice
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului Îngrijitor sunt:
-studii: minim 8 clase
-vechime in munca : minim 5 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anuntului 24.05.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Postliceală Sanitară Buzău, cu sediul în Buzău, Aleea Școlilor nr. 1, jud. Buzău 12.06.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 14.06.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 15.06.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 16.06.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 19.06.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 20.06.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 20.06.2023, ora 11.30
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 20.06.2023, ora 12.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 20.06.2023, ora 12.30
11. Susţinerea probei practice 20.06.2023, ora 13.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei practice 20.06.2023, ora 15.30
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei practice 21.06.2023, ora 12.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 21.06.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 21.06.2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: Madalina Balan, funcția Administrator patrimoniu.

(Sursa: http://posturi.gov.ro/)

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button