AnunțuriRâmnicu Sărat

Anunț al Primăriei municipiului Râmnicu Sărat

În temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 28.09.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare nr.210/22.09.2023 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli, respectiv executia bugetului de venituri proprii si subventii si executia bugetului imprumuturilor interne ale Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul II al anului 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

2. Proiect de hotarare nr.211/22.09.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

3. Proiect de hotarare nr.212/22.09.2023 privind aprobarea fondului de premiere a cuplurilor din Municipiul Rm.Sarat care au implinit/implinesc 50 de ani de casatorie in anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

4. Proiect de hotarare nr.213/22.09.2023 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii deosebite

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

5. Proiect de hotarare nr.214/22.09.2023 privind aprobarea infiintarii serviciului social « Servicii de asistenta comunitara », cod serviciu 8899 CZ-PN-V, ce va fi furnizat in comunitate de catre Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat  si a Regulamentului de Organizare si Functionare al acestuia

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

6. Proiect de hotarare nr.215/22.09.2023 privind  aprobarea finantarii cheltuielilor necesare asigurarii mentenantei obiectivului de investitii Proiect tip – „Proiect  tip –Construire Bazin de inot didactic si de agrement, strada Focsani, nr.21, municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

7. Proiect de hotarare nr.216/22.09.2023 privind aprobarea participarii Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Ramnicu Sarat la implementarea proiectului “Eficienta Energetica pentru Cladiri Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)” finantat prin Instrumentul financiar ELENA (European Local Energy Assistance –Asistenta locala Europeana pentru Energie) –Programul Orizont 2020 si a acordului de parteneriat aferent acestui proiect, Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat avand calitatea de partener

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

8. Proiect de hotarare nr.217/22.09.2023 privind  aducerea la cunostinta actionarului unic al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat – Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat, a hotararilor organelor de conducere ale societatii mai sus mentionate (Adunarea  Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie) cu privire la necesitatea achizitionarii unui microbuz second-hand

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

9. Proiect de hotarare nr.218/22.09.2023 privind  convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru numirea unui administrator provizoriu pana la finalizarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, procedura declansata prin HCL nr.196/31.08.2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

10. Proiect de hotarare nr.219/22.09.2023 privind actualizarea  Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

11. Proiect de hotarare nr.220/22.09.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al  S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

12. Proiect de hotarare nr.221/22.09.2023 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale  S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

13. Proiect de hotarare nr.222/22.09.2023 privind aprobarea Planului de selectie – componenta initiala si scrisoarea de asteptari pentru membrii Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, respectiv aprobarea componentei finale a comisiei de selectie si nominalizare infiintata prin HCL nr.196/31.08.2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

14. Proiect de hotarare nr.223/22.09.2023 privind  constatarea incetarii calitatii de membru asociat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS  a Comunei Racovita, judetul Braila 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

15. Proiect de hotarare nr.224/22.09.2023 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile -terenuri, cu destinatia de construire locuinte –proprietate personala, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ și funcțiunile permise ale zonei, terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, si a documentatiei de atribuire aferente (instructiuni pentru ofertanti, caiet de sarcini si formulare)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

16. Proiect de hotarare nr.225/22.09.2023 privind numirea pentru anul scolar 2023-2024 a reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat ca membri ai Consiliilor de Administratie ale unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 22.08.2023-19.09.2023;
  2. Informare privind numirea directorului executiv la S.C ACVATERM S.A Ramnicu Sarat, in sedinta Consiliului de Administratie din data de 11.09.2023;
  3. Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 31.08.2023;
  4. Proces-verbal si hotarari sedinta AGA “ADI Buzau 2008” din data de 31.08.2023;

Publicăm astăzi 22.09.2023 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr.                          57092/22.09.2023.

Primar,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
error: Textul nu poate fi copiat!