Râmnicu Sărat

ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV – Primăria Râmnicu Sărat

Astăzi, data de 10.01.2024, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat, derulate de către S.C. RER SUD S.A., conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 67464/10032/07.10.2019 (inclusiv actele aditionale la acesta) încheiat între U.A.T. – Municipiul Râmnicu Sărat și S.C. RER SUD S.A.

Prin proiectul de hotărâre se propune spre aprobare modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat, derulate de către S.C. RER SUD S.A., conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 67464/10032/07.10.2019 (inclusiv actele aditionale la acesta) încheiat între U.A.T. – Municipiul Râmnicu Sărat și S.C. RER SUD S.A. .

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

– Proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat;

– Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Râmnicu Sărat nr. 408/05.01.2024

– Raportul de specialitate comun al Direcției Economice-Serviciul Buget-Contabilitate și al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Râmnicu Sărat – nr. 641/08.01.2024;

– Nota de fundamentare nr. 404/05.01.2024 a Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Râmnicu Sărat;

– solicitările S.C. RER SUD S.A.  nr. 15537/08.12.2023, nr. 16098/22.12.2023 respectiv nr. 16099/22.12.2023 însoțite de documentațiile aferente, înregistrate la Primăria Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 75423/08.12.2023, nr. 78566/22.12.2023, respectiv sub nr. 78569/22.12.2023 (centralizator tarife propuse, fișe de fundamentare pe activități cu anexe, memoriu justificativ și Decizia Consiliului de Administrație al S.C. RER SUD S.A. nr. 23/08.12.2023 – privind creșterea salariilor de încadrare a șoferilor și a valorii tichetului de masă acordat);

Documentaţia poate fi consultată:

  • pe pagina de internet a instituţiei primariermsarat.ro, la sectiunea Transparență / Legea 52/2003 transparența decizională în administrația publică;

link: http://primariermsarat.ro/primarie_ramnicusarat/node/10390;

  • la sediul instituţiei Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat din strada Nicolae Bălcescu nr. 1;

Proiectul de act normativ se poate obţine, în copie, pe bază de cerere scrisă depusă la Biroul Informare şi Relaţii Publice, Compartiment Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, în zilele de luni, marti, miercuri și joi între orele: 08:00 – 16:30, și în ziua de vineri, între orele: 08:00 – 14:00.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 22.01.2024.

  • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei, la sectiunea Transparență / Legea 52/2003 transparența decizională în administrația publică;
  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: [email protected];
  • prin poştă, pe adresa: Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu nr. 1, judetul Buzău, cod postal 01258;
  • la sediul instituţiei – Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu nr. 1, Biroul Informare și Relații Publice – Compartiment Registratură, în zilele de luni, marti, miercuri și joi între orele: 08:00 – 16:30, și în ziua de vineri, între orele: 08:00 – 14:00.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat, derulate de către S.C. RER SUD S.A., conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 67464/10032/07.10.2019 (inclusiv actele aditionale la acesta) încheiat între U.A.T. – Municipiul Râmnicu Sărat și S.C. RER SUD S.A”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la sectiunea Transparență/ Legea nr. 52/2003 transparența decizională în administrația publică.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 21.02.2024.

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie cu următoarele date de contact:

–  telefon: 0238/561946; fax 0238/561947;

– adresa de e-mail: [email protected];

– persoană de contact – consilier juridic, Corbu Alina-Giorgiana – persoană responsabilă de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică la nivelul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat.

PRIMAR,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button