Știrile zilei

Cel mai MARE eveniment militar din istoria Buzăului va avea loc luna viitoare

[mks_col] [mks_two_thirds]

La centenarul Diviziei 2 Infanterie „Getica” a fost invitat și Președintele României, Klaus Iohannis.

Cea mai mare paradă militară din istoria Buzăului va avea loc în luna august, la Buzău, cu ocazia împlinirii a 100  de ani de la înfiiințarea Armatei a II-a, astăzi Divizia 2 Infanterie „Getica”. Activităţile dedicate acestui eveniment se vor întinde pe durata a nu mai puțin de o săptămână și vor cuprinde parade militare, expoziții de tehnică, simpozioane, vizionări de film și competiții sportive. Pe 18 august este așteptat la Buzău, pentru a primi raportul oficial, Președintele României, Klaus Iohannis.

„Evenimentul va fi un prilej de promovare a simbolurilor şi al tradiţiilor militare, cu o înaltă încărcătură emoţională, iar nobilul gest de a fi alături de noi la această aniversare va constitui o mare bucurie. Vă rog să primiţi expresia înaltei mele consideraţii.”, a transmis General-maior dr. Petrică-Lucian FOCA, comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica”

1 decembrie

ISTORICUL DIVIZIEI 2 INFANTERIE

CONTINUATOARE A  TRADIŢIILOR ARMATEI A 2-A

În urmă cu 100 de ani, în noaptea de 14/15 august 1916, în conformitate cu ,,Planul de mobilizare pentru anii 1916 – 1917” şi prevederile ,,Ipotezei Z”, din ordinul Comandamentului suprem român, au fost chemate sub drapel, alături de toate forţele militare române, şi forţele Armatei a 2-a, structură organizatorică ce se preconiza a se înfiinţa la campanie.

            Aşa cum rezultă din Ordinul nr. 40 al Marelui Cartier General, datat ,,Bucureşti, 15 august 1916” şi care constituie actul său de naştere, ,,cu începere din ziua de 18 (optsprezece) August a.c. (1916 n.n.), toate trupele şi serviciile prevăzute prin lucrările Ipotezei Z, vor trece sub ordinele superioare ale Comandamentului Armatei a 2-a al cărui cartier general se va găsi instalat, până la terminarea mobilizării, în localul Şcoalei de artilerie şi geniu…”

            Această structură a evoluat de la Armata a 2-a la Comandamentul Operaţional Întrunit, (înfiinţat în anul 2000), şi apoi la Divizia 2 Infanterie (înfiinţată la 15 aprilie 2010), preluând şi continuând tradiţiile acestora.

Etapa a doua de existenţă a Armatei a 2-a, ca structură constituită, este perioada premergătoare intrării României în cea de-a doua conflagraţie mondială.

 Astfel, ca urmare a mobilizării armatei decretată de Marele Stat Major român la 01 septembrie 1939, „cu începere de la 12 septembrie a.c., a luat fiinţă Armata a II-a, conform ordinului Marelui Stat Major nr. 11251/39″, preciza într-un raport comandantul ei, generalul de divizie Nicolae Ciupercă.

Cu începere de la 01 mai 1960, în baza Ordinului Marelui Stat Major nr. C.L. 0066 din 27.02.1960 şi a Ordinului comandantului Regiunii 2 Militare nr. R.A. 0903 din 28.04.1960, se desfiinţează Regiunea 2 Militară şi ia fiinţă, în garnizoana Bucureşti, Comandamentul Armatei a 2-a. Începe etapa a treia a existenţei Armatei a 2-a, etapă ce s-a derulat până la 01.08.2000.

            În 1980, pe baza aprobării Consiliului Apărării, menţionată în protocolul nr. C.A. 004 al şedinţei din 06 februarie şi a Ordinului General al ministrului apărării naţionale nr. 0008 din 02 aprilie 1980, începând cu 05 aprilie acelaşi an, ia fiinţă Comandamentul Armatei a 2-a, dislocat în garnizoana Buzău, subordonat ministrului apărării naţionale, având ca zonă de responsabilitate Moldova şi Dobrogea (zonele de operaţii de est şi sud-est) şi ca structuri subordonate, trei mari unităţi mecanizate, una de rachete, un centru de instrucţie, precum şi unităţi de artilerie, transmisiuni, geniu, artilerie antiaeriană.

            În baza ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.S. 33 din 30.03.2000, structura intră într-o a patra etapă – ,,Se tranformă (redimensionează) Comandamentul Armatei a 2-a Buzău, în Comandamentul 2 Operaţional Întrunit (nivel C.A.) Buzău”, al cărui stat de organizare a intrat în vigoare la 01.08.2000, conform hotărârii ministrului apărării naţionale pe raportul şefului Statului Major General nr. G – 2381 din 27.06.2000.

Conform ordinului şefului Statului Major General nr. SMG 61 din 14.11.2002, începând cu anul 2003, Comandamentul 2 Operaţional Întrunit a exercitat comanda şi controlul operaţional asupra tuturor contingentelor naţionale participante la operaţii în sprijinul păcii în structuri multinaţionale şi în cadrul iniţiativelor de cooperare multinaţională şi a monitorizat participarea cu personal de stat major în cadrul comandamentelor constituite pentru conducerea operaţiilor în sprijinul păcii, precum şi în misiunile de pace desfăşurate sub egida ONU şi OSCE.

În perioada 2001 – 2009, comandamentul a organizat şi condus exerciţii şi aplicaţii naţionale, cum ar fi: ,,BICAZ 2001”,  ,,BICAZ 2002”, ,,BICAZ 2003”, ,,BICAZ 2004”, ,,DEMEX 05”, „ROMEX 06”, „MILREX 07”, „GETICA 08”, „ROUEX 09”, precum şi exerciţii multinaţionale, cum ar fi: ,,STRONG REZOLVE 2002”, ,,COOPERATIVE NUGGET 2004”, ,,BLUE ROAD 2004”, ,,BLUE DANUBE 2002, 2004”, „DANUBE GUARD 2007” şi „BALKAN GUARD 2009”.

            Începând cu data de 17.03.2009, Comandamentul 2 Operaţional Întrunit ,,Mareşal Alexandru Averescu” parcurge o a cincea etapă în evoluţie, transformându-se în Comandamentul Operaţional Întrunit ,,Mareşal Alexandru Averescu”, la comanda acestuia fiind numit general de brigadă doctor Visarion Neagoe.

            În data de 29.07.2009, cu ocazia ceremonialului prilejuit de încheierea misiunii Armatei României în Irak, organizat în Piaţa Arcului de Triumf din Bucureşti,  Drapelul de luptă al Comandamentului operaţional întrunit ,,Mareşal Alexandru Averescu” a fost decorat, prin decretul prezidenţial nr. 1235 din 27.09.2009, cu Ordinul „Virtutea Militară”, în grad de „Cavaler”, cu însemne de război, ca semn al recunoaşterii meritelor în exercitarea permanentă  a comenzii operaţionale asupra  personalului de stat major şi contingentelor naţionale participante la  misiuni în afara teritoriului statului român.

            În baza Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.S. 45 din 14.04.2010 şi a ordinului SMG/S 43 din 14.04.2010, începând cu data de 15.04.2010, Comandamentul Operaţional Întrunit „Mareşal Alexandru Averescu” suferă o a şasea etapă de transformări,  constituindu-se comandamentul Diviziei 2 Infanterie, tot sub comanda generalului de brigadă doctor Visarion Neagoe şi în subordinea nemijlocită a Statului Major al Forţelor Terestre.

Începând cu aceeaşi dată, Divizia 2 Infanterie preia tradiţiile Armatei a 2-a şi ale Comandamentului Operaţional Întrunit  „Mareşal Alexandru Averescu”.

În această formulă structura participă, sub comanda Statului Major General, la exerciţiul de nivel strategic „DACIA 10”, precum şi la salvarea populaţiei şi înlăturarea efectelor inundaţiilor catastrofale din zona Moldovei.

Ministrul apărării naţionale, a aprobat, pe raportul şefului S.M.G. nr. C.P2 – 6635 din 06.09.2010, denumirea onorifică, însemnul heraldic, ecusonul, fanionul, placheta, moneda şi steagul de identificare ale Diviziei 2 Infanterie „GETICA”.

În perioada 20-26.10.2010, s-a desfăşurat etapa de execuţie a operaţiei din cadrul Ex. De cdm. Cu comunicaţii şi informatică în teren, CPX de nivel strategic, DACIA 10, în poligoanele Cincu şi Babadag.

În perioada 29.08-22.09.2011, comandamentul Diviziei 2 Infanterie „GETICA” a participat la Exerciţiul de nivel operativ BICAZ 11, desfăşurat în cazarmă şi în raionul punctului de comandă al comandamentului diviziei.

În cursul lunii februarie 2012, detaşamente de militari şi tehnică din cadrul structurilor subordonate Diviziei 2 Infanterie „GETICA” au acţionat, în sprijinul autorităţilor locale, din judeţele/localităţile afectate, în scopul salvării de vieţi omeneşti, deszăpezirii căilor de comunicaţie, deblocării şi evacuării autovehiculelor înzăpezite.

În perioada 15-19.10.2012, în comandamentul diviziei s-a desfăşurat Exerciţiul de comandament cu comunicaţii şi informatică în teren / CPX, SIRET 12.

            În perioada 10-12.06.2013 s-a desfăşurat, în poligonul SMÂRDAN, Exerciţiul tactic în teren pentru evaluarea naţională a nivelului de operaţionalizare a structurilor destinate NATO/UE şi NRF 2014 – MĂLINA 13.

            În perioada 07-11.10.2013, în comandamentul diviziei s-a desfăşurat Exerciţiul de comandament cu comunicaţii şi informatică în teren / CPX, DOBROGEA 13.

                        În perioada 25.01. – 03.02.2014, detaşamente de militari şi tehnică din structurile subordonate Diviziei 2 Infanterie „GETICA” au acţionat, la solicitarea autorităţilor locale, în scopul salvării de vieţi omeneşti, deszăpezirii căilor de comunicaţie, deblocării şi evacuării autovehiculelor înzăpezite, evacuarea persoanelor cu afecţiuni medicale şi aprovizionarea cu alimente. Acţiunile s-au desfăşurat în localităţi de pe raza judeţelor Buzău, Vrancea, Galaţi, Brăila, Vaslui şi Constanţa.

            În perioada 12.-24.10.2014, comandamentul Diviziei 2 Infanterie „GETICA” a condus Exerciţiul asistat de calculator TOMIS 14/2 cu Brigada 9 Mecanizată Mărăşeşti, în garnizoana Constanţa.

                        În perioada 01-30.04.2015, personal din comandamentul Diviziei 2 Infanterie „GETICA” a participat la Exerciţiul multinaţional SABER JUNCTION 15, desfăşurat în Germania, la JMRC Hohenfels, unde a încadrat HICON-ul Diviziei 4 US.

            În perioada 18-25.05.2015, comandamentul Diviziei 2 Infanterie „GETICA” a condus Exerciţiul asistat de calculator SARMIS 15, cu Brigada 2 Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa”, ce s-a desfăşurat în garnizoana Braşov.

            În perioada 17-26.08.2015, comandamentul Diviziei 2 Infanterie „GETICA” a condus Exerciţiul de Instruire prin Simulare Constructivă/SIMEX ,,JUSTICE SWORD 15.1”, desfăşurat cu statele majore ale structurilor Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată ,,Unirea Principatelor”, până la nivel batalion.

            În perioada 07-18.09.2015, comandamentul Diviziei 2 Infanterie „GETICA” a participat la Exerciţiul combinat de comandament/CPX şi cu trupe în teren / LIVEX – HISTRIA 15, în cazarma de dislocare la pace din garnizoana Buzău. În aceeaşi perioadă, structuri din cadrul Brigăzii 9 Mecanizată ,,Mărăşeşti”, Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată ,,Unirea Principatelor” şi Regimentului 53 Rachete Antiaeriene ,,Tropaeum Traiani” au executat trageri de luptă în poligoanele Babadag, Vărsătura şi Capu Midia.

În perioada 12-15.10.2015, în garnizoana Braşov, s-a desfăşurat Exerciţiul de nivel tactic ,,VÂRFUL DE LANCE 15”, planificat şi condus de comandamentul Diviziei 2 Infanterie „GETICA”, cu comandamentul şi structuri din subordinea Brigăzii 2 Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa”.

În perioada 26.10-06.11.2015, s-a desfăşurat, în poligonul Smârdan s-a desfăşurat un amplu exerciţiu interarme cu trageri de luptă, ,,JUSTICE SWORD 15.2”, la care au participat militari din cadrul Diviziei 2 Infanterie „GETICA”, alături de militari americani din Batalionul 5 al Regimentului 7 Cavalerie, din Forţele Terestre ale SUA, dislocate în Europa.

            Anul 2016 constiuie şi va constitui un reper de evoluţii pozitive în majoritatea domeniilor specifice de activitate, fiind caracterizat de creşteri calitative și cantitative ale indicatorilor de stare.

            Obiectivul general al Diviziei 2 Infanterie ”Getica” îl va constitui continuarea procesului de restabilire graduală a capacităţii operaţionale a forţelor, corespunzător nivelului la care acestea sunt încadrate și în funcţie de resursele alocate, asigurarea unei capacităţi de descurajare și apărare suficiente, prin realizarea unor structuri de forţe cu grad sporit de reacţie și interoperabilitate, capabile să participe la întreaga gamă de misiuni specifice forţelor terestre, pe teritoriul naţional și să participe la îndeplinirea angajamentelor asumate în plan internaţional.

[/mks_two_thirds] [mks_one_third]

Programul activităţilor va cuprinde:

 • în data de 10 august 2016, orele 09.00, în Parcul Crâng, se va desfăşura competiţia sportivă (ciclocros), dedicată Centenarului Armatei a 2-a;
 • în data de 16 august 2016, orele 09.00, la comandamentul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, va avea loc plecarea unei echipe de biciclişti pe traseul Buzău-Vf.Penteleu,( loc unde în cadrul unei ceremonii militare se va dezveli o placă comemorativă şi se va arbora Drapelul Naţional al României);
 • în data de 16 august 2016, orele 11.00, la Cimitirul Eroilor din localitatea Siriu, se va desfăşura o ceremonie militară dedicată Centenarului Armatei a 2-a;
 • în data de 16 august 2016, orele 19.00, la Piaţa Dacia, va avea loc un concert de promenadă susţinut de către muzicile reunite ale Diviziei 2 Infanterie „Getica” şi un program susţinut de către Ansamblul Cultural „Tomis”, din Constanţa;
 • în data de 16 august 2016, orele 20.00, în Parcul Crâng, va avea loc un concert de promenadă susţinut de către muzica militară a garnizoanei Buzău;
 • în data de 17 august 2016, orele 09.00, la comandamentul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, se va desfăşura o ceremonie militară cu ocazia dezvelirii unui ansamblu monumental dedicat Centenarului Armatei a 2-a;
 • în data de 17 august 2016, orele 10.00, la sala Teatrului „George Ciprian” din Buzău, se va desfăşura simpozionul cu tema: „Armata a 2-a – Divizia 2 Infanterie „Getica”, un secol de trăiri” ;
 • în data de 17 august 2016, orele 12.00, la Muzeul Judeţean Buzău, va avea loc vernisajul expoziţiei „ROMÂNIA-NATO”;
 • în data de 17 august 2016, orele 12.30, la Muzeul Judeţean Buzău, va avea loc inaugurarea sălii de tradiţii dedicată Centenarului Armatei a 2-a;
 • în data de 17 august 2016, orele 15.00, în Parcul Crâng, va avea loc expoziţia de armament, echipament şi tehnică militară şi prezentarea atelierelor antice, organizate de către Ansamblul Cultural „Tomis”, din Constanţa (pielărie, fierărie, ceramică şi pictură);
 • în data de 17 august 2016, orele 18.30, la sala Teatrului „George Ciprian” din Buzău, va avea loc spectacolul susţinut de către Ansamblul „Doina al Armatei”, dedicat Centenarului Armatei a 2-a;
 • în data de 18 august 2016, orele 11.00, pe platoul din faţa Prefecturii din Buzău, va avea loc parada militară dedicată Centenarului Armatei a 2-a;
 • în data de 18 august 2016, orele 21.00, la Piaţa Dacia, va avea loc plecarea detaşamentelor cu torţe.
 • în data de 18 august 2016, orele 22.00, foc de artificii.
[/mks_one_third] [/mks_col]

loading...

Cosmin Șontică

Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau WhatsApp. Vă mulțumim!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
error: