Știrile zilei

Consilierii municipali, convocați în ședință extraordinară

Consiliul Local al Municipiului Buzău este convocat în şedinţă extraordinară (de îndată), pentru vineri 03.02.2023, de la ora 11.

Ședinţa va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Viceprimarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:
Având în vedere:
– art. 163, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 239/28.10.2020 privind alegerea viceprimarilor municipiului Buzău,
– prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (4) art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară (de îndată), pentru VINERI, 03.02.2023, ora 11:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- Proiect de hotărâre nr. 16/02.02.2023 privind aprobarea unui act adițional la Contractul de servicii de salubrizare nr. 11226/2020 privind asigurarea continuității serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău.

Art. 2.- Proiectul de hotărâre prevăzut la art. 1 va fi pus la dispoziția consilierilor locali în format electronic.
Materialul prevăzut la art. 1 poate fi studiat, în format letric, de către consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

Art. 3.- Proiectul de hotărâre a fost inițiat de viceprimarul municipiului Buzău.
Art. 4.- În preambulul proiectului de hotărâre prevăzut la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acesta a fost trimis spre avizare.
Art. 5.- Proiectul de hotărâre se regăsește pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro
Art. 6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Ionuț- Sorin APOSTU

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button