AnunțuriȘtirile zilei

Consiliul Județean, convocat în ședință ordinară

DISPOZIŢIE   Nr. 176

 privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţă ordinară

       Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art.94 alin.(1) şi art.106 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE :

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,
JOI, 20 IUNIE 2019, ORA 900.

 

          Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din                              Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordine de zi:

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

 

 1.  Rectificarea a II-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2019;

 

 1.  Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al   Spitalului Județean de Urgență Buzău;

 

 1. Rectificarea a I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al   Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;

 

 1. Aprobarea finanțării nerambursabile de către Consiliul Județean Buzău a etapei naționale a Concursului Național „Educație rutieră, educație pentru viață”;

 

 1. Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău;

 

 1. Aprobarea alipirii unor terenuri aferente imobilului proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu
  48;

 

 1. Aprobarea închirierii unei suprafețe de teren din terenul aferent unui bun imobil proprietatea publică a județului Buzău, administrat de Consiliul Județean Buzău, situat în comuna Măgura, sat Ciuta;

 

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău  nr. 76/2018 pentru aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Casă nouă în drumul spre  acasă” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale” Prioritatea de investiții 8.1, cu modificările ulterioare;

 

 1. Aprobarea Planului de restructurare a Centrului de integrare prin terapie ocupațională Râmnicu Sărat, unitate de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și a promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Viață nouă în comunitate”, în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv, OS 4.15 „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung”;

 

 1. Aprobarea arondării localităților din județul Buzău pe serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor – formă actualizată II;

 

 1. Modificarea unor anexe la Monografia economico – militară a județului Buzău;

 

 1. Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău;

 

 1. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Teatrului „George Ciprian Buzău”.

 

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.

                         PREŞEDINTE,

                 PETRE-EMANOIL NEAGU

                                           

                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                 SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,

                                             MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

loading...

Cosmin Șontică

Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau WhatsApp. Vă mulțumim!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
error: