Administrație

Consiliul Local Municipal, convocat în ultima ședință ordinară din acest an. Ce mai pun la cale consilierii locali

Joi, 11 decembrie, începând cu ora 13:00, consilierii municipali sunt așteptați să ia parte la ședința ordinară a Consiliul LOCAL Votultimei luni din an. Din dispoziția primarului Constantin Boșcodeală, aleșii locali vor dezbate cele optsprezece proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței.
Iată mai jos lista proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii consilierilor locali:
Art.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru joi, 11 decembrie  2014, orele 13,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Unirii nr. 163, în Palatul Comunal, etaj 1, sala 24.
Proiectul ordinei de zi al şedinţei este următorul :
1.- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Mihalaşcu Gabriel;
2.- proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Toader Florin – Marian;
3.- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, precum şi validarea unei dispoziţii privind majorarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2014;
4.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 154/ 2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor  aplicabile în anul fiscal 2015 în municipiul Buzău;
5.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău şi/sau în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;
6.- proiectul de hotărâre privind prorogarea pentru anul 2015 a termenului de aplicare a Hotărârii nr. 99/2006 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, privind stabilirea listei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat a căror pază şi siguranţă civică se asigură de către Serviciul Pază Bunuri şi Valori, Siguranţă Unităţi Scolare din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale;
7.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate şi regulate speciale pe raza Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău – Mărăcineni”;
8.- proiectul de hotărâre pentru schimbarea denumirii Grupului şcolar “Florentina Mosora” Buzău;
9.- proiectul de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului, în vederea  scoaterii din funcţiune, transmiterii fără plată, valorificării sau casării;
10.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea prelungirii dreptului de folosinţă cu titlu gratuit asupra unor bunuri imobile, proprietate publică a municipiului Buzău, acordat Bibliotecii Judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău;
11.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică a şase căsuţe de lemn situate în Parcul Crîng, zona Obelisc, aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău;
12.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unor suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate publică a municipiului Buzău, situate pe b.dul N. Bălcescu, la parterul blocului Crinul Alb;
13.- proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare şi aprobare a liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale şi stabilirea grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiei de la bugetul local în domeniul asistenţei sociale;
14.- proiectul de hotărâre privind modul de soluţionare a unei cereri pentru eliberarea unui certificat de urbanism;
15.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al  Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada ianuarie – martie 2015;
16.- adresa nr. 128/CLM/2014 a Societăţii Comerciale „Aquafor” S.A. Buzău referitoare la anunţul Administraţiei  Judeţene a Finanţelor Publice Buzău nr. 42597/2014 privind vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile proprietate a S.C. „Aquafor S.A.” Buzău;
17.- adresa nr. 122/CLM/2014 a Societăţii Comerciale „Trans-Bus” S.A. Buzău privind Decizia nr. 31/2014 a Camerei de Conturi Buzău referitoare la Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 16/2013;
18.- alte probleme ale activităţii curente.
Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

loading...

Cosmin Șontică

Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau WhatsApp. Vă mulțumim!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
error: