Știrile zilei

Despre experiențe Erasmus+ cu impact în școlile buzoiene

O echipă de cadre didactice ale Școlii Gimnaziale Nr. 11, Buzău a participat la  cursul de formare individuală: ” Sustainability and circular economy: practical approach to wicked problems’’, în cadrul  proiectului Erasmus plus ,,Daring Teachers in a Daring Environment”,  2023-1-RO01-KA122-SCH-000123904, în Spania, la Barcelona, curs ce a acordat o atenție suplimentară economiei circulare la nivel de școală și, de asemenea, modului în care este implementată în viața de zi cu zi. Alături de cadrele didactice din România, au fost și profesori din Grecia, Germania, Olanda, Estonia, Finlanda, Cehia și Suedia.

Având în vedere faptul că încălzirea globală a devenit un subiect fierbinte în ultimii ani și criza climatică este legată de multe alte probleme precum urbanizarea, creșterea populației, deficitul de resurse, economia globalizată și alte megatendințe,  o abordare bună pentru a preveni și pentru a combate efectele lor asupra mediului este de a obține abilități pentru viitor: creativitate, abilități de rezolvare a problemelor, abilități de comunicare sau cooperare. Avem nevoie de astfel de abilități pentru a aborda problemele rapid și punctual și de cetățeni activi pentru a influența factorii de decizie. Toate aceste elemente s-au regăsit în acest curs. Activitățile desfășurate au fost atât teoretice, cât și practice, workshop-uri, fiind folosite aplicații, jocuri, AI, prezentări, dar au fost antrenați și în aplicații practice și în activități desfășurate în aer liber.

Furnizorul cursului a fost Euneos Oy, iar trainer, Tuovi Ronkainen. De la acest, echipa de profesori s-a întors cu o variată gamă de aplicatii și jocuri pentru conștientizarea importanței protejării mediului înconjurător, cu resurse didactice pentru conceperea unor activități ce vizează economia circulară și sustenabilitatea, dar și cu metode de gestionare a conflictului.

Prima zi a fost dedicată cunoașterii participanților, prezentării programului și a desfășurării cursului. Cursul a început prin prezentarea personală, urmată de prezentarea unităților de învățământ, toate corelate cu scopul, obiectivele și rezultatele acestui curs.

A doua zi a debutat cu prezentarea problemelor generate de schimbările climatice, de pierderea biodiversității, fiind subliniat rolul foarte important al dezvoltării unor competențe ale viitorului la elevi și nu numai. Jocul și aplicații sunt două dintre metodele prin care elevii pot fi atrași în acest pact, astfel că workshop-urile au vizat crearea unor utopii /distopii pentru conștientizarea efectelor din viitorul apropiat, iar ca metode a fost utilizat un joc de cărți care atrăgea atenția asupra propriilor activități pozitive sau negative asupra planetei. Creativitatea a stat la baza activităților, întrucât fiecare dintre noi a trebui să creeze propria utopie /distopie pentru a conștientiza amprenta pe care o lăsăm asupra mediului înconjurător.

Cea de-a treia zi a început cu conceptul de sustenabilitate și economie circulară, acestea fiind cele mai cunoscute soluții practice la problemele reale ale mediului. Principalele obiective ale sesiunilor au fost: înțelegerea  conceptului de dezvoltare durabilă, înțelegerea importanței opririi supraconsumului, înțelegerea necesității economiei circulare, înțelegerea legăturii dintre economia circulară și biodiversitate, cunoașterea celor mai eficiente modalități pentru a implementa economia circulară.

Prima dintre activități a fost prezentarea acțiunilor din fiecare unitate de învățământ pentru a promova economia circulară și sustenabilitatea. Sustenabilitatea și Agenda 2030 au fost puse în discuție, de asemenea și stilului de viață online, munca individuală, ridicarea nivelului marii ca efect al încălzirii globale, atelier.

Trecerea de la economia liniară la cea circulară a fost evidențiată printr-un atelier, viața cotidiană a unui oraș circular, urmând dezbateri pe această temă. Pentru a inspira și celelalte școli în procesul de implementare a economiei circulare a fost prezentat un material- atelier Simon Showoff-ul  „Ce a fost întrebat.”

Ziua de miercuri, a fost dedicată economiei circulare sau/și a biodiversității, aceasta având ca obiective: înțelegerea importanței resurselor naturale pentru pierderea biodiversității, cunoașterea importanței naturii orașului, cunoașterea mijloacelor de evitare a efectului oamenilor asupra  naturii orașului, importanța artei în gândirea viitorului; cum să  faci o  școala circulară și cum să  implementezi acest concept, modalitățile de implicare a elevilor în activitatea economiei circulare, dezvoltarea legăturii cu autoritățile locale și cu comunitatea, minimalizarea anxietății și a stresul fiind activ în economia circulară.

Rezultatele învățării au fost distribuite pe două paliere: pentru grupul de biodiversitate: observarea naturii și a schimbărilor din ea, utilizarea aplicațiilor digitale pentru identificarea speciilor, observarea impactul schimbărilor climatice în natură; rezultate ale învățării pentru grupul economiei circulare: elaborarea unui plan practic de economie circulară pentru școală, atragerea elevilor pentru  a  deveni agenți ai economiei circulare, conștientizarea efectelor diferitelor acțiuni, calcularea pierderilor de energie și apa consumată.

A fost folosită aplicația AI pentru identificarea diferitelor specii, iNaturalist, și au fost explorate parcurile și zonele naturale din apropiere.

De asemenea, a fost elaborat un plan pentru a organiza reciclarea la școală și pentru a implica elevii în aceasta. Un alt exercițiu a fost -„100 de moduri de a salva planeta” , având scopul de a evidenția rolul acțiunilor noastre asupra planetei.

Cea de-a cincea zi a avut următorul moto: ,, Luați viitorul în mâinile voastre!” și s-a bazat pe identificarea abilităților necesare pentru alegeri bune pentru protejarea mediului.

Înțelegerea faptului că abilitățile pentru  viitor  pot fi dezvoltate și astfel este influențat viitorul cuiva este foarte important, viitoarele profesii sunt corelate cu mediul în care vom trăi, propriilor alegeri devin și mai importante dacă ne oprim și ne analizăm propria viață. Acestea fiind spuse, a fost analizată modalitatea în care se poate implementa o viitoare tabără, în propria școală  pentru a-i face pe elevi să conștientizeze legătura omului cu natura. În acest sens, am discutat despre modul în care se poate organiza o tabără în școală și ce activități pot fi desfășurate: bingo pentru identificarea aptitudinilor elevilor, cum să identificăm profesiile viitorului cu ajutorul unor aplicații IA, fișe despre specii de plante și de animale.

Ziua de vineri s-a bazat pe  importanța pierderii biodiversității, pe anxietatea legată de problemele de mediu, în special pentru tineri, pe exersarea abilităților de negociere, pe distrugerea miturilor și cetățenia activă. Una dintre activitățile de tip outdoor a urmărit observarea biodiversității în zona de munte.

Feed-back-ul a fost principala temă a zilei de vineri. De asemenea, s-a discutat despre capacitatea a face față diferitelor tipuri de probleme, despre  importanța relațiilor, despre  exersarea abilităților de negociere, distrugerea miturilor. Toate aceste dezbateri au avut ca scop crearea de rețele funcționale folosind rețelele sociale, oferirea de feedback formatorului de curs și administratorului. Ca instrumente, s-au folosit metoda bulgărelui de zăpadă și MythBusters.

Ultima zi de curs a evidențiat rezultatele și gândurile participanților în timpul săptămânii, formarea rețelelor de cooperare, feedback, dar și validarea activităților și competențelor prin acordarea Certificatelor Europass.

Informațiile acestui curs vor fi diseminate în Consiliul Profesoral al școlii, în Cercurile metodice la nivel județean, dar și în comunitatea locală. De asemenea, se vor proiecta activități școlare și extrașcolare în care se vor aplica metodele prezentate pe parcursul acestui curs.

Acest curs a venit în completarea activităților unității noastre de învățământ, aceasta fiind unica școală circulară din județ și printre puținele din țară. Acesta este un motiv real de mândrie pentru noi toți. Am prezentat informații prețioase și imagini din școala noastră tuturor participanților la cursul de formare, aceștia apreciind real lucrurile uimitoare care se desfășoară la Școala Gimnazială Nr 11 Buzău. Toată activitatea a cestui curs a fost un schimb continuu de experiențe didactice și exemple de bune practici, pe care le vom fructifica în activitatea noastră la catedră.

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button