Educaţie

Educația buzoiană și provocările globale

Conştientizând nevoia tot mai mare de educaţie pentru cetăţenie, drepturile omului şi rolul crucial al şcolii în pregătirea tinerilor ca „buni cetăţeni în viaţa de zi cu zi”, dar și de Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României,  Inspectoratul Școlar Județean Buzău alături de Organizația Națională UCIIM Italia și Universitatea din La Laguna, Tenerife, Spania au pus bazele unui proiect european, Erasmus +,  cu titlul  ”Education for citizenship competence to participation and sustainability”-ECCOPS (KA210-SCH -2021-1-IT02-KA210-SCH-000031340), proiect ce vizează sistemele de educaţie şi societatea, educația cetățenească în rândul tinerilor în perioada preadolescenței și adolescenței prin: facilitarea schimbului de informaţii şi de bune practici, creşterea vizibilităţii educaţiei pentru cetăţenia democratică şi educaţiei pentru drepturile omului, conştientizarea cu privire la rolul cadrelor didactice în susţinerea educaţiei pentru cetăţenie.

Pentru a-i ajuta pe elevi să devină cetățeni activi nu este suficient să li se ofere informații despre sistemul juridic  sau constituția din țara lor. Trebuie să li se pună bazele unor competențe practice și a unor noțiuni conceptuale printr-o serie de competențe, aptitudini, atitudini si valori. Aceste trei elemente sunt strâns legate între ele, întrucât cetățenia democratică este, înainte de toate, o activitate practică. Aceasta înseamnă că aceste trei elemente trebuie să fie predate și învățate împreună și nu separat.

Educația pentru cetățenie este un concept fluid, deoarece percepția cu privire la ceea ce este aceasta și care ar trebui să fie scopurile sale variază de la țară la țară și se modifică în timp. În acest sens proiectul ECCOPS a oferit un nou impuls dezvoltării,  definind valorile educaţionale comune (cunoaştere, solidaritate, identitate şi responsabilitate), principiile comune (inclusiv oportunităţi educaţionale egale pentru toţi, respect faţă de drepturile omului şi drepturile copilului, respect faţă de diferenţele culturale, incluziune şi un proces democratic de luare a deciziilor, dimensiunea europeană etică şi profesională), precum şi obiectivele generale şi pe cele specifice fiecărei arii de studiu.

Partea teoretică a proiectului a constat în realizare unei matrice a competențelor pentru cadrele didactice și a unui suport de curs structurat în 5 capitole, după cum urmează: Cap. I. Drepturile omului – Instrumente de predare; Cap.II. Procesul de Integrare Europeană- Identitate europeană, cetățenie și valori; Cap. III. – Dezvoltare durabilă- ținte pentru 2030- respect pentru mediul înconjurător, economisirea apei, energie regenerabilă; Cap. IV.- Comportamentul consumatorilor și Responsabilitatea socială a corporațiilor; Cap.V.- Participare democratică- Convenția drepturilor copilului, libertatea presei, iar în partea practică toate componentele teoretice au fost valorificate de către profesori buzoieni, la niveluri de învățământ diferite, prin activități didactice pe care le-au realizat la clasă, urmând ca acestea să devină resurse educaționale deschise (RED) puse la dispoziție și altor parteneri din educație.

(Antonia Damian)

GALERIE FOTO:

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button