AnunțuriRâmnicu Sărat

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT, ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV

Astăzi, data de 19.12.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri administrative de circulație rutieră și pietonală în Municipiul Râmicu Sărat.

Paragraf descriptiv:

Prin proiectul de hotărâre se propune spre aprobare stabilirea unor măsuri administrative de circulație rutieră și pietonală în Municipiul Râmicu Sărat.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

–   Proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat;

– Referatul de aprobare nr. 77455/18.12.2023 al Primarului Municipiului Râmnicu Sărat;

– Nota de fundamentare nr. 77456/18.12.2023 a Compartimentului Autorizarea Serviciilor de Transport Local din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Râmnicu Sărat ;

– Raportul nr. 77482/19.12.2023 al Compartimentului Autorizarea Serviciilor de Transport Local din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Râmnicu Sărat însoțit de anexele/planșele cu sectoarele de străzi din Municipiul Râmnicu Sărat supuse propunerilor de aplicare a măsurilor administrative ce circulație rutieră și pietonală;

– Procesul-verbal nr. 36622/19.06.2023 al Comisiei de sistematizare a circulației;

–  Convocatorul înregistrat cu nr. 35560/14.06.2023;

– Avizul nr. 980905/01.09.2023 al Poliției Municipiului Râmnicu Sărat – Birou Rutier.

Documentaţia poate fi consultată:

  • pe pagina de internet a instituţiei primariermsarat.ro, la sectiunea Transparență/Legea 52/2003 transparența decizională în administrația publică;

link: http://primariermsarat.ro/primarie_ramnicusarat/node/10390;

  • la sediul instituţiei Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat din strada Nicolae Bălcescu nr. 1;

Proiectul de act normativ se poate obţine, în copie, pe bază de cerere scrisă depusă la Biroul Informare şi Relaţii Publice, Compartiment Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, în zilele de luni, marti, miercuri și joi între orele: 08:00 – 16:30 și în ziua de vineri, între orele: 08:00 – 14:00.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data vineri de 29.12.2023 (inclusiv):

  • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei, la sectiunea Transparență / Legea 52/2003 transparența decizională în administrația publică;
  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: [email protected];
  • prin poştă, pe adresa: Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu nr. 1, judetul Buzău, cod postal 125300;
  • la sediul instituţiei – Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu nr. 1, Biroul Informare și Relații Publice – Compartiment Registratură, în zilele de luni, marti, miercuri și joi între orele: 08:00 – 16:30, și în ziua de vineri, între orele: 08:00 – 14:00.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind stabilirea unor măsuri administrative de circulație rutieră și pietonală în Municipiul Râmicu Sărat”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la sectiunea Transparență/Legea nr. 52/2003 transparența decizională în administrația publică.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 02.02.2024.

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie cu următoarele date de contact:

–  telefon: 0238/561946; fax 0238/561947;

– adresa de e-mail: [email protected];

– persoană de contact – consilier juridic, Corbu Alina-Giorgiana – persoană responsabilă de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică la nivelul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat.

PRIMAR,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button