Râmnicu SăratAnunțuri

Râmnicu Sărat: ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV

Astăzi, data de 08.11.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor gratuități/facilități pe mijoacele de transport public local pe raza Municipiului Râmnicu Sărat, pensionarilor cu domiciliul în Municipiul Râmnicu Sărat, cu venituri mai mici sau egale cu 2.000 lei/lună, și aprobarea regulamentului de acordare a acestor gratuități/facilitați.

Paragraf descriptiv:

Prin proiectul de hotărâre se propune spre aprobare acordarea unor gratuități/facilități pe mijoacele de transport public local pe raza Municipiului Râmnicu Sărat, pensionarilor cu domiciliul în Municipiul Râmnicu Sărat, cu venituri mai mici sau egale cu 2.000 lei/lună, și aprobarea regulamentului de acordare a acestor gratuități/facilitați.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

– Proiectul de hotărâre;

– Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Râmnicu Sărat nr. 64432/24.10.2023;

– Raportul de specialitate comun al Direcției Economice și   al Compartimentului Guvernanță Corporativă a Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Râmnicu Sărat nr. 64765/25.10.2023;

– Nota de fundamentare a Direcției Economice și a Compartimentului Guvernanță Corporativă a Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Râmnicu Sărat nr. 64768/25.10.2023;

– Regulamentul de acordare a gratuităților/facilităților la transportul public local pentru pensionarii cu domiciliul în Municipiul Râmnicu Sărat, cu venituri mai mici sau egale cu 2.000 lei/lună;

– Avizul nr. 7928/06.06.2023 emis de către Consiliul Concurenței înregistrat la ATRAS cu nr. 41/06.06.2023;

– adresa nr. 62623/16.10.2023 transmisă către TUC S.A. Râmnicu Sărat;

– adresa nr. 839/20.10.2023 a TUC S.A. Râmnicu Sărat înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Sărat cu nr. 64195/23.10.2023;

– adresa nr. 57988/26.09.2023 către Casa Județeană de Pensii Buzău;

– adresa nr. 40817/10.10.2023 a Casei Județene de Pensii Buzău înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Sărat cu nr. 61767/11.10.2023;

Documentaţia poate fi consultată:

  • pe pagina de internet a instituţiei primariermsarat.ro, la sectiunea Transparență / Legea 52/2003 transparența decizională în administrația publică;

link: http://primariermsarat.ro/primarie_ramnicusarat/node/10390;

  • la sediul instituţiei Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat din strada Nicolae Bălcescu nr. 1;

Proiectul de act normativ se poate obţine, în copie, pe bază de cerere scrisă depusă la Biroul Informare şi Relaţii Publice, Compartiment Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, în zilele de luni, marti, miercuri și joi între orele: 08:00 – 16:30, și în ziua de vineri, între orele: 08:00 – 14:00.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 20.11.2023.

  • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei, la sectiunea Transparență / Legea 52/2003 transparența decizională în administrația publică;
  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: [email protected];
  • prin poştă, pe adresa: Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu nr. 1, judetul Buzău, cod postal 125300;
  • la sediul instituţiei – Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu nr. 1, Biroul Informare și Relații Publice – Compartiment Registratură, în zilele de luni, marti, miercuri și joi între orele: 08:00 – 16:30, și în ziua de vineri, între orele: 08:00 – 14:00.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind acordarea unor gratuități/facilități pe mijoacele de transport public local pe raza Municipiului Râmnicu Sărat, pensionarilor cu domiciliul în Municipiul Râmnicu Sărat, cu venituri mai mici sau egale cu 2.000 lei/lună, și aprobarea regulamentului de acordare a acestor gratuități/facilitați.”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la sectiunea Transparență/ Legea nr. 52/2003 transparența decizională în administrația publică.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 21.12.2023.

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie cu următoarele date de contact:

–  telefon: 0238/561946; fax 0238/561947;

– adresa de e-mail: [email protected];

– persoană de contact – consilier juridic, Corbu Alina-Giorgiana – persoană responsabilă de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică la nivelul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat.

PRIMAR,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

Întocmit,

CONSILIER JURIDIC, CORBU ALINA-GIORGIANA,

Persoană responsabilă de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button