Râmnicu Sărat

Ședință extraordinară la Râmnicu Sărat (document)

DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local  in şedinta de lucru extraordinara (convocata de indata) in  data  de 28.02.2024

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

          Avand in vedere prevederile art.133, alin.(2), lit.a) si art.134, alin.(1), lit.a) si alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN:

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara (convocata de indata) in data de  28.02.2024, ora 1130 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei extraordinare (convocata de indata) a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 28.02.2024 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.

(3) Convocarea Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara (convocata de indata) este motivata de termenul de depunere al proiectelor aferente Ghidului Solicitantului – apelul de proiecte PRSE/2.1/B/1/2023 (PRSE/51/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8)-Programul Regional Sud-Est 2021-2027, Prioritatea 2 – O regiune cu localitati prietenoase cu mediul, Obiectiv specific 2.1 –Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera; Actiunea 2.1 –Imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) si a cladirilor rezidentiale in functie de potentialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora in functie de riscurile identificate (inclusiv seismice) si necesitatea incarcarii cererii de finantare in sistemul informatics MySMIS 2021/2021+, respectiv 28 februarie 2024, ora 23:59.

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare (convocata de indata) din data de 28.02.2024 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare (convocata de indata) din data de 28.02.2024 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale https://primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ –teritoriale https://primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectului de hotarare inscris pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.             

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 Anexa la Dispozitia nr.227/27.02.2024

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara (convocata de indata) din 28.02.2024

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare nr.82/27.02.2024 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Proiect tehnic de executie) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii (proiectul)  „Renovarea cladirii Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu” Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/ Compartiment Programe cu Finantare Externa/  Compartiment Monitorizarea Implementarii Programelor Educationale Majoritate simpla

 Primar,                                                                          Secretar general,

Cirjan Sorin Valentin                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

DOCUMENT:

fe

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
error: Textul nu poate fi copiat!