Anunțuri

Consilierii municipali, convocați în ședință ordinară

Consiliul Local al Municipiului Buzău este convocat de către Primarul Municipiului Buzău, Constantin Toma, în şedinţă ordinară, pentru miercuri, 30 iunie 2021, de la ora 10:00.

Dezbaterile vor avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24), după cum urmează:

                                                   -PRIMAR-

DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă ordinarăa lunii iunie a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

– prevederileart. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5),lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

        Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară,pentrumiercuri,30iunie 2021, ora 10:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiect de hotărârepentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construireșiamenajarespațiiexterioaremultifuncționale educative pentrucreșeșigrădinițe – Grădinița cu Program PrelungitșiCămin nr. 7, din Cart. Micro 14, MunicipiulBuzău, județulBuzău;

2.- proiect de hotărârepentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire și amenajare spații exterioare multifuncționale educative pentru grădinițe și creșe – Grădinița cu Program PrelungitșiCămin nr. 9, str. Vulturului, nr. 24, municipiulBuzău, județulBuzău”;

3.- proiect de hotărârepentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construireșiamenajarespațiiexterioaremultifuncționale educative pentrucreșeșigrădinițe – Grădinița cu program normal nr. 18,din str. Academiei, nr. 1, cartier Broșteni, MunicipiulBuzău”;

4.- proiect de hotărâreprivindaprobareaStudiului de Fezabilitateși a Indicatorilor Tehnico-Economici pentruobiectivul de investiții„CONSTRUIRE BAZIN DE ÎNOT “IAZUL MORILOR”, MUNICIPIUL BUZĂU, JudețulBuzău”;

5.- proiect de hotărâreprivindaprobareaactualizăriiIndicatorilor Tehnico-Economici pentruobiectivul de investiții „CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT “IAZUL MORILOR”, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU”;

6.- proiect de hotărâreprivind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a două terenuri intravilane arabile situate în municipiul Buzău, tarlaua 41, parcela 717, terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate a soţilor Nazâru Ioan și Nazâru Anișoara;

7.- proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a trei terenuri pășune cu numerele cadastrale 72321, 72330 și 72332, situate în intravilanul municipiului Buzău, terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate al Societății Comerciale ACOCOT S.R.L. Buzău;

8.- proiect de hotărâreprivindaprobareadezlipiriiimobilului – teren cu număr cadastral 59201situatînmunicipiulBuzău, strada Transilvaniei;

9.- proiect de hotărâreprivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iulie – septembrie 2021;

10.- diverse.

Art. 2.- Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

Art. 3.- Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 5.- Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art. 6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilorşi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
error: