Anunțuri

Lansare proiect „Angajați competitivi pe piața muncii din Regiunea Sud – Est” (POCU/726/6/12/135293)

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vrancea, în calitate de lider de parteneriat, a demarat în data de 01.04.2021 proiectul „Angajați competitivi pe piața muncii din Regiunea Sud-Est”,  în parteneriat cu Asociația Formare, Dezvoltare, Asistență – ForDa Buzău,  Camera de Comerț, Industrie, Navigație  și Agricultură Constanța,  Asociația Centrul  de Calificare și Pregătire Profesională Buzău.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6: “Educație și competențe”, Prioritatea de investiții – 10.iii. Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite.

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea competențelor și abilităților profesionale prin participarea la programe de formare profesională continuă, ca oportunitate pentru creșterea competitivității și îmbunătățirea statutului pe piața muncii a angajaților, cu precădere a acelora care aparțin categoriilor dezavantajate (persoane fără calificare sau cu un nivel scăzut de calificare, persoane din zonele rurale) din Regiunea Sud-Est.

Rezultate asteptate:

– Creșterea gradului de informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC.

– Creșterea participării la programele de consiliere profesională și tutorat, dezvoltarea carierei și căutarea de noi locuri de muncă a 660 angajați din Regiunea Sud Est.

– Creșterea nivelului de cunoștințe și abilități cerute de dinamica tehnologiei și a pieței muncii pentru un număr de 560 angajați, din care 90 angajați sunt necalificați sau au un nivel scăzut de calificare, 50 angajați au vârsta de peste 40 ani, 34 angajați provin din mediul rural defavorizat.

– Creșterea numărului de angajați din Regiunea Sud Est ale căror competențe și abilități profesionale aferente cerințelor locurilor de muncă din ocupația Ospătar vor fi recunoscute și certificate.

Cursurile care vor fi organizate in cadrul proiectului sunt:

  • Operator introducere validare și prelucrare date;
  • Arhivar ;
  • Operator la prelucrarea maselor plastice;
  • Lucrător comercial ;
  • Tinichigiu – vopsitor auto;
  • Cameristă;
  • Lucrător instalator în construcții;
  • Confecționer asamblor articole din textile;
  • Mecanic – vulcanizator
  • Instalator apă – canal

Evaluare competente pentru Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie.

Perioada de desfășurare: 01.04.2021- 31.03.2023

Valoare totală proiect: 4.726.680,65 lei din care 4.017.678,61 lei reprezintă cofinanțarea de la Uniunea europeană din Fondul Social European

Date de contact:

Asociatia Centrul de Calificare si Pregatire Profesionala, Str. Unirii, bl. 13 AB, demisol, Buzau;Tel/Fax:0237/213210; e-mail: [email protected]

loading...

Cosmin Șontică

Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau WhatsApp. Vă mulțumim!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button