Administrație

Ministerul a decis: Buzoienii își vor parca mașinile departe de blocurile în care locuiesc

Parcările de bloc pot fi amenajate la o distanţă de cel puţin cinci metri de ferestrele imobilului, iar în parcare sunt interzise activităţi de reparaţii şi întreţinere auto. Așa sună unul dintre ultimele ordine emise de Eugen Nicolăescu în calitate de ministru al Sănătății. BENQ DIGITAL CAMERA

Potrivit Mediafax, aceste prevederi sunt menţionate în anexa Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

Același act normativ mai prevede ca, la stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit să se precizeze și locul unde  vor exista “platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deşeurilor menajere”. Acestea vor fi amenajate la distanţă de minimum 10 metri de ferestrele locuinţelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere, vor fi prevăzute cu sistem de spălare şi sifon de scurgere racordat la canalizare și întreţinute în permanentă stare de curăţenie.

  • Ordinul Ministrului nu-i uită nici pe copiii locatarilor de la bloc. Spaţiile de joacă pentru copii vor fi amenajate şi echipate cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor.amenajare-loc-de-joaca-copii

Acelaşi act normativ face referire la amplasarea unor unităţi de producţie sau servicii în vecinătatea blocurilor, fiind impusă, de asemenea, o distanţă minimă faţă de ferestrele imobilelor de locuit.

“Unităţile cu capacitate mică de producţie, comerciale şi de prestări servicii, precum spălătorii auto, ateliere mecanice, tinichigerii, ateliere de tâmplărie etc., care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populaţie prin producerea de zgomot, vibraţii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri separate, la distanţă de minimum 15 m de ferestrele locuinţelor”, se arată în normele anexate ordinului.

  • Unități comerciale în bloc, doar cu acordul vecinilor.

La parterul clădirilor de locuit se pot amplasa sau amenaja unităţi comerciale, Untitled-2_48_19c0d08d15unităţi de prestări servicii, cabinete medicale umane fără paturi şi cabinete veterinare pentru animale de companie, cu condiţia ca acestea, “prin funcţionarea lor, să nu creeze disconfort şi riscuri pentru sănătatea locatarilor”.

La parterul blocurilor nu pot însă funcţiona unităţi de producţie, în timp ce activităţile de birou pot fi organizate şi la etajele imobilelor de locuit, dacă se obţine acceptul vecinilor direcţi.

Nerespectarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei atrage răspunderea disciplinară, administrativ-materială, civilă ori, după caz, penală, în sarcina persoanelor vinovate de abaterile săvârşite, prevede ordinul emis de Ministerul Sănătăţii.

loading...

Cosmin Șontică

Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau WhatsApp. Vă mulțumim!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
error: