CORONAVIRUS

Prima localitate din Buzău, ÎNCHISĂ de autorități

Începând cu data de 09.05.2020, pe o perioadă de 14 zile în satul Râmnicelu, comuna Râmnicelu, județul Buzău unde s-a instituit măsura de carantinare  este permisă intrarea, respectiv ieșirea pentru transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice, precum și aprovizionării populației pe baza documentelor justificative care să indice scopul și destinația transportului.

Art.2. În zona de carantină, menționată la art. 1, este permisă intrarea, respectiv ieșirea persoanelor care nu locuiesc în zona carantinată, dar care își desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, sanitar veterinar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilități publice, energetic, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor.

Art.3. (1) Din zona de carantină, este permisă intrarea, respectiv ieșirea  persoanelor care locuiesc în zona de carantină, care își desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, sanitar veterinar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilități publice, energetic, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor, doar pentru situații excepționale care țin de menținerea serviciilor publice sau operaționale.

             (2) Persoanele prevăzute la alin.1 vor putea părăsi zona de carantină numai după ce obțin aprobarea scrisă, semnată  de toți reprezentanții Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Buzău, fie  ca urmare a solicitării persoanei respective, fie ca urmare a solicitării angajatorului.

Art.4. (1) Toate persoanele prevăzute la art. 2 și 3 vor prezenta autorităților legitimația de serviciu (valabilă pentru instituțiile bugetare) sau adeverința de salariat eliberată de angajator (valabilă pentru celelalte categorii).

          (2) În cadrul adeverinței eliberate de către angajator, trebuie specificat în clar următoarele aspecte: datele de contact și de identificare ale angajatorului, datele de contact și de identificare ale persoanei angajate/salariate, itinerariul de deplasare al acesteia între domiciliul și locația în care aceasta își desfășoară activitatea de lucru, precum și necesitatea argumentată a prezenței angajatului la locul de muncă și faptul că persoana în cauză a fost instruită cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de prevenirea riscului epidemiologic.

Art.5. (1) Persoanele din zona de carantină care necesită asistență medicală de urgență în situații speciale (ex. chimioterapie, tratament/întreținere după chimioterapie, programe naționale de sănătate, etc) în centre medicale/unități spitalicești specializate, se pot deplasa conform programării, în intervalul orar 06.00-22.00, cu informarea prealabilă a Direcției de Sănătate Publică Buzău.

            (2) Persoanele care intră sub incidența prevederilor alin.1 vor prezenta documente medicale justificative, dovada programării pentru data în care efectuează deplasarea și declarație pe proprie răspundere în care se va preciza traseul deplasării, mijlocul de transport și datele de identificare ale însoțitorului (dacă este cazul).

           (3) Persoanele care intră sub incideța prevederilor alin. 1 se vor deplasa numai cu mijloace de transport proprietatea personală sau proprietatea însoțitorului / conducătorului auto sau cu autospeciale sanitare.

Art.6. În interiorul zonei de carantină este obligatorie acoperirea nasului și a gurii la ieșirea din casă, în toate spațiile publice, cu măști de protecție sau a variantelor alternative.

Art.7. Administratorii  și deținătorii spațiilor comerciale din zona de carantină au obligația dotării acestor spații cu dispozitive de dezinfecție a mâinilor pe bază de alcool.

Art.8. În zona de carantină Primăria comunei Râmnicelu va lua următoarele măsuri:

  1. a) colectarea deşeurilor şi procedurile aplicabile pentru asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice (apă curentă, electricitate, etc.);
  2. b) inventarierea tuturor persoanelor cu domiciliu, reședință ori adresă declarată în zona de carantină stabilită prin Ordinul Comandantului Acțiunii, secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență nr.76125/08.05.2020 și comunicarea datelor către CJCCI Buzău.

Art.9. Direcția de Sănătate Publică Buzău va stabili măsuri pentru medicii de familie din comuna Râmnicelu în vederea monitorizării atente a diferitelor categorii de persoane cu risc, cum ar fi: femei gravide, persoane dializate, pacienți oncologici etc.

Art.10. Rutele ocolitoare căilor majore care tranzitetează satul Râmnicelu au fost aprobate potrivit prevederilor art. 7, alin.1 și alin.2 din Hotărârea CJSU Buzău nr. 10/08.05.2020 și vor fi aduse la cunoștință populației prin mijloacele mass-mediei locale.

  • Varianta ocolitoare pentru autovehiculele cu masa totală maxim admisă (MTMA) mai mare de de 7,5 tone se va desfășura dinspre județul Brăila pe DN 2B-Ianca-Surdila Greci – Vizireni – C.A. Rosetti – Cilibia – Gălbinași – DJ 204D – Țintești – DJ 203D -municipiul Buzău – DN 2B-Spătaru – DN2E 85-Rm. Sărat.
  • Pentru traficul local pentru autovehiculele cu masa totală maxim admisă (MTMA) mai mică de 7,5 tone se va desfășura pe tronsonul Rm. Sărat – DN2 – Valea Râmnicului – DJ 203A – Rubla – Sălcioara – DJ 220 – Boldu – DN 22 – Balta Albă – Băile – limită județul Brăila.

loading...

Cosmin Șontică

Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau WhatsApp. Vă mulțumim!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close
Close